קורסים זמינים

כימיה אורגנית - מוריס

קטגוריה: כימיה
 • מורה: מוריס אייזן
 • מורה: קסניה קולביצקי

124356 - מבוא למחקר בכימיה - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: נדב אמדורסקי
 • מורה: גליה מעיין

124611 - מעבדה בכימיה פיסיקלית - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: אהרן בלנק
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: איתי כץ
 • מורה: לב צונטונוב

124912 - מעבדה בכימיה אורגנית 2מ - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: מרק גנדלמן
 • מורה: אמה גרץ
 • מורה: אירנה זוייב
 • מורה: אסף חסין

127442 - Chemistry and Physics of Small Systems - Spring

קטגוריה: כימיה
 • מורה: יהל ברק
 • מורה: אפרת ליפשיץ

127435 - Non Hermitian Quantum Mechanics - spring

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עידן חריטן
 • מורה: נמרוד מויסייב

124107-124108 - כימיה לפיסיקאים - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אילנה בוגוד
 • מורה: אהרן בלנק
 • מורה: אנאל בן-אשר
 • מורה: גבריאלה הלוי
 • מורה: סער רהב

126901 - מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: טימור באזוב
 • מורה: יוליה גולדשטיין

125001 - כימיה כללית - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: מיכאל איו
 • מורה: דביר הריס
 • מורה: שירה חזן
 • מורה: טארק טרביה
 • מורה: שאול מיכלסון
 • מורה: שי מלצמן

127741 - The Chemistry of Peptides and Proteins - winter

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אשרף בריק

127208 - ביוכימיה אנליטית - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: נוי דרור

126601 - פיסיקלית עיונית - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מרצה: גיל אלכסנדרוביץ
 • מרצה: אורי פסקין
 • מרצה: אשר שמידט

127740 - Polymers: from synthesis to architecture - spring

קטגוריה: כימיה
 • מורה: צרלס דיזנדרוק

127443 - אלקטרוניקה מולקולרית - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אורי פסקין

עולם הכימיה

קטגוריה: כימיה
 • מורה: רועי בן-הראש

126600 - מעבדה מתקדמת - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: אלי קולודני
 • מורה: ארתור שפירו

124608 - מעבדה כימיה פיסיקלית לחומרים - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר

124610 - מעבדה כימיה פיסיקלית - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: אלי קולודני

סמינר בכימיה פיסיקלית

קטגוריה: כימיה
 • מורה: גיל אלכסנדרוביץ
 • מורה: יצחק אפלויג
 • מורה: אלון הופמן
 • מורה: אורי פסקין
 • מורה: אשר שמידט

125013 - מעבדה כימיה כללית - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: גבריאלה הלוי