קורסים זמינים

126303 - מע. בכימיה אי-אורגנית ואורגנומתכת - חורף

קטגוריה: כימיה

124618 - מע. בכימיה פיסיקלית להנ. חומרים - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אזהאר אבו-חרירי
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: זוהר אמיתי
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: שחר צורי

124355 - פרוייקט מחקר מיוחד בכימיה - חורף

קטגוריה: כימיה

124353 - פרויקט מחקר בכימיה - חורף

קטגוריה: כימיה

123015 - השלמות כימיה - חורף

קטגוריה: כימיה

123015 - השלמות כימיה - קיץ

קטגוריה: כימיה

127451 + 127442 - כימיה פיסיקלית של חומרים קוונטים - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: יהל-דוד ברק
 • מורה: אפרת ליפשיץ
 • מורה: ארתור שפירו

127403 - כימיה פיסיקלית של השטח - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אלון הופמן

126604 - מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: ירון ארצי
 • מורה: אהרן בלנק
 • מורה: מואמן גבארה
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: שיר דובנקו
 • מורה: גיורא פנייקוב
 • מורה: לב צונטונוב
 • מורה: דן קוגן

126605 - מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות ב' - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: אהרן בלנק
 • מורה: מואמן גבארה
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: שיר דובנקו
 • מורה: לב צונטונוב
 • מורה: דן קוגן

הכנות לאולימפיאדה הבינלאומית לכימיה

קטגוריה: כימיה
 • מורה: רז לוטן
 • מורה: אסף מעודה
 • מורה: איזנה ניגל-אטינגר

126605 - מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות ב' - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: ירון ארצי
 • מורה: אהרן בלנק
 • מורה: מואמן גבארה
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: אנטולי גולדמן
 • מורה: לב צונטונוב
 • מורה: דן קוגן

127444 - חומרים ביולוגיים וביואלקטרוניקה - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: נדב אמדורסקי

127729 - סינטזה סטראוסלקטיבית - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אילן מרק
 • מורה: יעל ניר

סיווג בכימיה

קטגוריה: כימיה
 • מורה: טארק טרביה
 • מורה: אביטל להב

128719 - הכימיה בפיתוח תרופות - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אשרף בריק

126601 - פיסיקלית עיונית - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: מורן גבע
 • מורה: לב צונטונוב
 • מורה: אשר שמידט

124117 - יסודות הכימיה א - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: נעם אדיר
 • מורה: אלינה ברנובסקי
 • מורה: גבריאלה הלוי
 • מורה: נטע כספין
 • מורה: סאלי נגם

127712 - פוטוכימיה אורגנית - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: יואב אישן

12412051 - יסודות הכימיה - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אייל ברנע
 • מורה: נעמה גלוז
 • מורה: רומי לוי
 • מורה: שירלי קפלן
 • מורה: נטע שמעוני