קורסים זמינים

English for the Future

103016 - Preparation Course in Mathematics

  • Teacher: רון אהרוני
  • Teacher: נתן-שמע ולך
  • Teacher: אורן ירושלמי
  • Teacher: בית ספר בינלאומי להנדסה
  • Teacher: אביב צנזור

123015 - קורס הכנה לטכניון בכימיה בסיסית

  • מורה: אביטל להב
  • מורה: אורי פסקין

קורס הכנה לטכניון בפיסיקה- מכניקה

  • מורה: גילית פורת