קורסים זמינים

138061 - עבודת מחקר 2 - חורף

קטגוריה: ביולוגיה

138060 - עבודת מחקר 1 - חורף

קטגוריה: ביולוגיה

138046 - מדעי הנתונים הגנומיים - חורף

קטגוריה: ביולוגיה

134158 - שיטות בביואינפורמטיקה למדעי החיים - חורף

קטגוריה: ביולוגיה

138086 – נושאים נבחרים בביולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אריה אדמון

138085 – נושאים נבחרים בביולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אריה אדמון

134156- ביופיסיקה מולקולרית - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אריאל קפלן

134157 + 066528 - מבוא לנוירוביולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: ענבל אדמתי
 • מורה: עמית ציזל
 • מורה: נגה רון-הראל

136022 - מסלולי חישה במיקרואורגניזמים - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: בנימין הורביץ

138085 – נושאים נבחרים בביולוגיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: טלי הרן

138083+ 138084 + 138085 – נושאים נבחרים בביולוגיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: טלי הרן

138012 - עריכה גנטית - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אסף בסטר

138045 - יסודות הטוקסיקולוגיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: מריאנה טרומן

138013 - עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופות - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: מיטל לנדאו

134019 - יסודות הביוכימיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אנואר בדארנה
 • מורה: חגי-מיכאל גליקמן
 • מורה: מאי לוין
 • מורה: ענבר-חיה מגיד-גולד
 • מורה: הודיה פרבר

134113 - מסלולים מטבולים - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אלונה גור
 • מורה: גיא לוין
 • מורה: פראס משעור
 • מורה: ענבר ערמן
 • מורה: יואב פיזם
 • מורה: יורם רייטר

138049 - שיטות מיקרוסקופיה מתקדמות - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: רועי אנקווה
 • מורה: מיכל אקרמן-לברט
 • מורה: ניצן דהן
 • מורה: מעין דובשני-עשת
 • מורה: אילה שיבר

138083+ 138084 + 138085 + 138086 - נושאים נבחרים בביולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אריה אדמון
 • מורה: בנימין הורביץ

138012 - עריכה גנטית - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אסף בסטר

134154 - ביוסטטיסטיקה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: יעל אבוחצירה
 • מורה: נעמה וולף
 • מורה: שגיא לוי