קורסים זמינים

134019 - יסודות הביוכימיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: חגי-מיכאל גליקמן

134113 - מסלולים מטבולים - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: יורם רייטר

138049 - שיטות מיקרוסקופיה מתקדמות - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אילה שיבר

138083+ 138084– נושאים נבחרים בביולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: בנימין הורביץ

138012 - עריכה גנטית - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אסף בסטר

134154 - ביוסטטיסטיקה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: יעל אבוחצירה
 • מורה: נעמה וולף

134141 - ביולוגיה חישובית - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: נועה בן-אשר
 • מורה: שי שטרן

138002 - הבסיס המולקולרי של הסרטן - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: יהודה אסרף

138008 - הפרדה ואיפיון של תאים בעזרת פאקס - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אפרת ברק
 • מורה: אלונה גור
 • מורה: מונה כבהה
 • מורה: יוסף מנסור
 • מורה: אורנה עטאר
 • מורה: אלינור קורן
 • מורה: נגה רון-הראל

134133 - אבולוציה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: יעל יוסילבסקי
 • מורה: שי שטרן

134155 - אנדוקרינולוגיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: בן בר-שדה
 • מורה: פיליפה מלמד

138044 - Stem Cells - Spring

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: ירון פוקס

134123 - סמינר - נושאים נבחרים בביולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: דדי מאירי

136042 - מבוא למודלים בביולוגיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: דימיטרי מוחא
 • מורה: תום שמש

136093 - ביומקרומולקולות - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: טלי הרן

138041 - ביולוג. התא למתקדמים - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: דדי מאירי
 • מורה: מניב ענבל

138042 - מודלים בביולוגיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: תום שמש

134151 - עולם הרנא המודרני- אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: יואב ערבה

134153 - אקולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: שיר יעיש
 • מורה: יורם ירושלמי
 • מורה: איריס פרייז

134069 - ביולוגיה התפתחותית - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: ילנה מטבייב
 • מורה: בנימין פודבילביץ