קורסים זמינים

138117 - מנגנון הטרנספורט של חלבונים בתא - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: דן קסל

134123 - סמינר בביולוגיה 1 - נושאים נבחרים בביולוגיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: רועי קישוני

134147 - מטבוליזם ומחלות - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: שנהב כהן

134142 - מעבדה בגנטיקה מולקולארית - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: נמרוד גולן
 • מורה: בנימין הורביץ
 • מורה: סופיה חזן
 • מורה: אליאור חלון
 • מורה: רן טחן
 • מורה: דבי לינדל
 • מורה: גייסי סאפיה
 • מורה: מחאסן סארגי
 • מורה: מרים פוקרא
 • מורה: אנה פרניס
 • מורה: נמרוד קרופניק
 • מורה: קמליה שופן-גוצב
 • מורה: נדב שרון

138038 - גישות ניסוייות בחומצות גרעין - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: ברטה אליעד
 • מורה: דביר ארן
 • מורה: אילת לם
 • מורה: פיליפה מלמד
 • מורה: לילך פולינסקי
 • מורה: נעם קפלן
 • מורה: טל רפאל
 • מורה: דור שליו

138039 - תפקוד ומבנה חלבונים - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: יצחק אנגלברג
 • מורה: ארנון חן
 • מורה: רואד חנא
 • מורה: טלי לביא
 • מורה: לילא סעיד
 • מורה: יעל פזי-בנהר
 • מורה: עודד קליפלד

138023 - אקולוגיה מיקרוביאלית - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: עודד בזה

134145 - מדעי התרופה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: מיטל לנדאו

134138 - ביולוגיה מבנית - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אכרם עליאן

134152 - נוירוביולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: ענבל אדמתי
 • מורה: דורית בן-שחר
 • מורה: עמית ציזל
 • מורה: נגה רון-הראל

134141 - גישות חישוביות - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: גור חברוני
 • מורה: אמיר רובינשטיין

134140 - יוביקווטין ומחזור חלבונים - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: חגי-מיכאל גליקמן
 • מורה: נדב טרופ

134148 - ביולוגיה מבנית - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אכרם עליאן

134139 - פוטוביולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה

138030 - פ-35 ושמירת הגנום - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: טלי הרן

138034 - התגובה התאית לנזקים - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: נביה איוב

136021 - מחזור התא - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: יונה קסיר

138021 - מכונות ביולוגיות - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: ארנון חן

138035 - קריסטלוגרפיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: מיטל גלילי-זנו
 • מורה: אכרם עליאן

138035 - קריסטלוגרפיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אכרם עליאן