קורסים זמינים

134037 - ביולוגיה של חרקים - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: יורם ירושלמי

134127 - נושאים בביולוגיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: גיא לוין
 • מורה: גדי שוסטר

138033 - תהליכים מכניים בביוכימיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אריאל קפלן

136104 - ביוטכנולוגיה מולקולרית - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: שמעון גפשטיין

138032 - ניתוח מדידות בביולוגיה מולקולרית - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: זהר יכיני
 • מורה: ישראל שטיינפלד

138081 - גנטיקה של אאוקריוטים - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: יונה קסיר

134015 - החי והצומח ב - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: פילוסוף אלון
 • מורה: רועי אנקאוה
 • מורה: זאב ארד
 • מורה: מיכל גרוס
 • מורה: איליה מאידניק
 • מורה: גדעון נאמן
 • מורה: ירון פוקס
 • מורה: נמרוד קרופניק

134014 - החי והצומח א - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: רועי אנקאוה
 • מורה: זאב ארד
 • מורה: ירדן גולן-מאור
 • מורה: מיכל גרוס
 • מורה: איליה מאידניק
 • מורה: גדעון נאמן
 • מורה: ירון פוקס

136022 - מסלולי חישה במיקרואורגניזמים - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: בנימין הורביץ

136033 - מנגנונים בהתפתחות וגדילת הצמח - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: סיגל סבלדי

136088 - גנטיקה מולקולרית של האדם - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: שרה זליג

134135 - היבטים בשמירת טבע וסביבה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • עופר בהט: עופר בהט

138048 - ביוסטרוקטורה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אורי אבינועם
 • מורה: בנימין פודבילביץ

134117 - פיזיולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: רז בן-דוד
 • מורה: נדב טרופ
 • מורה: שנהב כהן

134126 - סמינר גמר בביולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: בנימין פודבילביץ

134125 - סמינר גמר בביולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: דדי מאירי

134124 - נושאים נבחרים בביולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: דדי מאירי
 • מורה: דינה רון

134082 - ביולוגיה מולקולרית - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: בר כהן
 • מורה: עופרי לוי
 • מורה: יואב ערבה

134126 - סמינר בביולוגיה 4 - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אכרם עליאן
 • מורה: גדי שוסטר

134125 - סמינר גמר בביולוגיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: ירון פוקס