קורסים זמינים

134124 - סמינר גמר בביולוגיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: סיגל סבלדי

134123/4/5 - סמינר גמר בביולוגיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: סיגל סבלדי
 • מורה: ירון פוקס
 • מורה: רועי קישוני

134114 - מעבדה בביוכימיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: סווטה אפנסנקו
 • מורה: ארבל ארצי-שנירמן
 • מורה: דמיטרי בורדצקי

134039 - וירולוגיה מולקולרית - חורף

קטגוריה: ביולוגיה

134128 - ביולוגיה של התא - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: איריס וירובניק
 • מורה: איריס וירובניק
 • מורה: יעל יוסילבסקי
 • מורה: מחאסן סארג'י
 • מורה: בנימין פודבילביץ
 • מורה: שי פיינסוד
 • מורה: אילה שיבר

136030 - אפיגנטיקה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: פיליפה מלמד

138005 - ביואינפורמטיקה מבנית - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: פביאן גלסר

134120 - מעבדה בגנטיקה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: מיכל הלפרט
 • מורה: סאמר שלבי

134129 - הביולוגיה של מחלת הסרטן - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: דינה רון

134129 - הביולוגיה של מחלת הסרטן - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: דינה רון

134119 - בקרת הבטוי הגנטי - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אמיר ארגואטי
 • מורה: מאיה זודמן
 • מורה: יעל מנדל-גוטפרוינד

138018 - פרוטיאומיקה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: רואד חנא
 • מורה: טלי לביא
 • מורה: עודד קליפלד

138018 - פרוטיאומיקה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אריה אדמון
 • מורה: דגנית-גני מלמד-קדוש

134121 - מיקרוביולוגיה ווירולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: עודד בזה
 • מורה: סימה ירון

134055 - אנדוקרינולוגיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: פיליפה מלמד
 • מורה: לילך פולינסקי

134055 - אנדוקרינולוגיה - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: בן בר-שדה
 • מורה: פיליפה מלמד
 • מורה: לילך פולינסקי

134132 - הנדסה גנטית - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: זאב לב
 • מורה: דורין שליסלברג

134019 - יסודות הביוכימיה - אביב

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: חננאל אהרן
 • מורה: יצחק אנגלברג
 • מורה: אנואר בדארנה
 • מורה: הודיה ברוכי-פרבר
 • מורה: נמרוד גולן
 • מורה: חגי-מיכאל גליקמן
 • מורה: מאי לוין
 • מורה: מיטל לנדאו
 • מורה: פלג רגוניס-בכר

134020 - גנטיקה כללית - חורף

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: בלה בן-עוז
 • מורה: לילא בשארה
 • מורה: האיא דהאמשה
 • מורה: שיר יעיש
 • מורה: ורד כהן
 • מורה: אילת לם
 • מורה: ירדן עמיכאן

134020 - גנטיקה כללית - קיץ

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: כפיר דוד
 • מורה: יהב יוספזון
 • מורה: עידן ילין
 • מורה: ענבר ערמן