Available courses

134145 - מדעי התרופה - אביב

 • מורה: מיטל לנדאו

136037 - ביולוגיה מערכתית - אביב

 • מורה: אליאור חלו
 • מורה: שגיא לוי

138045 - יסודות הטוקסיקולוגיה - אביב 2022

 • מורה: מריאנה טרומן

138061 - עבודת מחקר 2 - חורף

138060 - עבודת מחקר 1 - חורף

138046 - מדעי הנתונים הגנומיים - חורף

 • מורה: ברטה אליעד
 • מורה: דביר ארן

134158 - שיטות בביואינפורמטיקה למדעי החיים - חורף

 • מורה: ברטה אליעד
 • מורה: יעל מנדל-גוטפרוינד
 • מורה: דור שליו

138086 – נושאים נבחרים בביולוגיה - אביב

 • מורה: אריה אדמון
 • מורה: שגיא לוי

138085 – נושאים נבחרים בביולוגיה - אביב

 • מורה: אריה אדמון
 • מורה: שגיא לוי

134156- ביופיסיקה מולקולרית - אביב

 • מורה: אריאל קפלן

134157 + 066528 - מבוא לנוירוביולוגיה - אביב

 • מורה: ענבל אדמתי
 • מורה: עמית ציזל
 • מורה: נגה רון-הראל

136022 - מסלולי חישה במיקרואורגניזמים - אביב

 • מורה: בנימין הורביץ

138085 – נושאים נבחרים בביולוגיה - חורף

138083+ 138084 + 138085 + 138086 – נושאים נבחרים בביולוגיה - חורף

 • מורה: שגיא לוי

138012 - עריכה גנטית - חורף

 • מורה: אסף בסטר

138045 - יסודות הטוקסיקולוגיה - חורף 2020

 • מורה: מריאנה טרומן

138013 - עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופות - חורף

 • מורה: מיטל לנדאו

134019 - יסודות הביוכימיה - חורף

 • מורה: אנואר בדארנה
 • מורה: רז בן-דוד
 • מורה: הודיה ברוכי-פרבר
 • מורה: חגי-מיכאל גליקמן
 • מורה: נדב טרופ
 • מורה: יונתן רם

134113 - מסלולים מטבולים - חורף

 • מורה: אפרת ברק
 • מורה: אלונה גור
 • מורה: גיא לוין
 • מורה: אופיר לוין-פיאדה
 • מורה: פיראס משעור
 • מורה: ענבר ערמן
 • מורה: יואב פיזם
 • מורה: יורם רייטר

138049 - שיטות מיקרוסקופיה מתקדמות - חורף

 • מורה: רועי אנקאוה
 • מורה: ניצן דהן
 • מורה: מעין דובשני-עשת
 • מורה: יוניי חה
 • מורה: אילה שיבר