קורסים זמינים

044174 - מעבדה 4 בהנדסת חשמל - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון

044159 - מעבדה בהנדסת חשמל 2 - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון

048000 - צילום חישובי - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: ענת לוין
 • מורה: שגיא מונין

049040 - קודי גרף ואלגוריתמי פענוח איטרטיביים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יגאל ששון

049063 - מידע בהתקני אחסון - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יובל קסוטו

048866 - אתגרים אלגוריתמים ברשתות מחשבים ובלוקצ'יין - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אורי רוטנשטרייך

048718 - נושאים במערכות למידה ובקרה 4 - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: שי מנור
 • מורה: אביב תמר

046271 - תכנות ותכן מונחה עצמים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אמיר אביבי
 • מורה: נעמי אבקסיס
 • מורה: יאיר משה
 • מורה: עודד נאור

044137 - מעגלים אלקטרוניים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: נמרוד גינזברג
 • מורה: יואב חכמוביץ
 • מורה: עמנואל כהן
 • מורה: איתמר מלמד
 • מורה: יהודה נגוסי
 • מורה: עיסא סלאמה
 • מורה: ליאור צברי
 • מורה: אבינועם קולודני
 • מורה: שרון רכניץ

044191 - מערכות בקרה 1 - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: חן בר
 • מורה: אריה פויאר

044198 - מבוא לעבוד ספרתי של אותות - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אילון אהרן
 • מורה: רונן טלמון
 • מורה: אלמוג להב
 • מורה: יובל סילמן
 • מורה: אדם שורץ
 • מורה: בריין שמיאל

044114 - מתמטיקה דיסקרטית ח - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: מרסל חליפה
 • מורה: שרי שינולד

046277 - הבטחת נכונות של תוכנה - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: דנה דרקסלר-כהן
 • מורה: ענאן כבהא

048710 - Integrated nano-optoelectronics with 2D materials - Winter

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: איליה גויכמן

046280 - עקרונות וכלים באבטחת מחשבים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: מני אורנבך
 • מורה: איתי אייל
 • מורה: איתי צברי

044159 - מעב.בהנ.חשמל 2 - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון

044174 - מעבדה 4 בהנדסת חשמל - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון

044174 - מעבדה בהנדסת חשמל 4 - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון
 • מורה: ישראל כהן

049027 - תורת האינפורמציה למער' מרובות משתמשים - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יוסף שטינברג

048931 - מידות אינפורמציה - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יגאל ששון