קורסים זמינים

044185 - נושא מיוחד למצטיינים - קיץ

קטגוריה: הנדסת חשמל

044170 - פרויקט מיוחד - קיץ

קטגוריה: הנדסת חשמל

044169 - פרויקט ב - קיץ

קטגוריה: הנדסת חשמל

044167 - פרוייקט א' - קיץ

קטגוריה: הנדסת חשמל

048996 - גלים במבנים מחזוריים - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אחיעד לוי
 • מורה: לוי שכטר

ניסוי קודים לתיקון שגיאות COMM – (79)

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: דניס דיקריוב
 • מורה: מיכאל דיקשטיין
 • מורה: אינה טלמון
 • מורה: יונתן שדמי

ניסוי מבוא ללמידה עמוקה (56) – SIPL DEV

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אורי בריט
 • מורה: אינה טלמון
 • מורה: רותם מולאיוף
 • מורה: נימרוד פלג

048719 + 236802 - נושאים במערכות למידה ובקרה 5 - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יניב רומנו
 • מורה: שלו שער

046240 - התקנים קוונטיים על-מוליכים - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: איל בוקס
 • מורה: דביר שוורץ

SIPL - Deep Learning Experiment (56)

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אורי בריט
 • מורה: רותם מולאיוף
 • מורה: נימרוד פלג

ניסוי מבוא לעיבוד וניתוח תמונות (61) – VISL

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון
 • מורה: נימרוד פלג

048888 - פרוטוקולי בלוקצ'יין ומטבעות קריפטו - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: איתי אייל

046211 - למידה עמוקה - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: עמרו אבו-סאלח
 • מורה: רועי גנץ
 • מורה: טל דניאל
 • מורה: דניאל סודרי

מעבדה - חשמל

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: חובב גזית
 • מורה: אינה טלמון
 • מורה: נימרוד פלג

048889 - סמינר בלמידה חישובית לרשתות מחשב - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יצחק קסלסי

046208 - טכניקות תקשורת מודרניות - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: שי גנזך
 • מורה: ניר וינברגר

044174 - מעבדה 4 בהנדסת חשמל - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון

044159 - מעבדה בהנדסת חשמל 2 - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון

048000 - צילום חישובי - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: ענת לוין
 • מורה: שגיא מונין

049040 - קודי גרף ואלגוריתמי פענוח איטרטיביים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יגאל ששון