קורסים זמינים

044158 - מעבדה 1ב' בהנדסת חשמל - קיץ

 • מורה: הילה אליחן
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: קובי דקל
 • מורה: אייל לב
 • מורה: ליאת שורץ

VISL - Image Processing experiment (61) - Summer

 • מורה: אורי בריט

048720 - נושאים מתקדמים בלמידת מכונה 1: למידה רובוטית - אביב

 • מורה: אביב תמר

048051 - פיזור אנרגיה בהתקנים אלקטרוניים - אביב

 • מורה: עילם ילון

048940 - נושאים מתקדמים בעבוד אותות 4 - אביב

 • מורה: דניאל לנגה

046271 - תכנות ותכן מונחה עצמים - אביב

 • מורה: איתי אייל
 • מורה: שקד אליאס-זדה
 • מורה: יאיר משה
 • מורה: עודד נאור
 • מורה: שי ספטון

049053 - מעבדה בלמידה חישובית - אביב

 • מורה: דניאל סודרי

049006 - מעבדה לגלים אלקטרומגנטיים - אביב

 • מורה: לוי שכטר

049005 - מעבדה בנושאי בקרה - אביב

 • מורה: נחום שימקין

048978 - מקורות קרינה מבוססים על אלומות אל - אביב

 • מורה: לוי שכטר

048966 - מעבדה במיקרואלקטרוניקה - אביב

 • מורה: דן ריטר

048964 - הצגות משולבות ויישומיהן - אביב

 • מורה: יצחק קסלסי

048942 - נ. מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 3 - אביב

 • מורה: אלחנדרו כהן

048933 - מעבדה לתקשורת - אביב

 • מורה: שלמה שמאי-שיץ

048922 - מע בראייה מבנה תמונות וראיה ממוחש - אביב

 • מורה: משה פורת

048877 - מעבדה לתכנה וחומרה - אביב

 • מורה: דנה דרקסלר-כהן

048852 - מעבדה בהמרת אנרגיה - אביב

048836 - מעבדה במעגלים מהירים - אביב

 • מורה: עמנואל כהן

048816 - מעבדה לעבוד אותות - אביב

 • מורה: ישראל כהן

048747 - מעבדה באותות ומערכות ביולוגיים - אביב

 • מורה: משה פורת