קורסים זמינים

049036 - נושאים מתקדמים בוי.ל.ס.י 1 - חורף

 • מורה: רן גינוסר
 • מורה: לאוניד יביץ

048931 - מידות אינפורמציה ושימושיהן - חורף

 • מורה: יגאל ששון

048907 - אופטיקה בתווכים מפזרים ויישומיה - חורף

 • מורה: אמיר רוזנטל

048891 - מערכות חומרה - מתיאורה להתנסות - חורף

 • מורה: אברהם מנדלסון

048848 - נושאים מתקדמים באלקטרו-אופטיקה 1 - חורף

 • מורה: מאיר אורנשטיין

048717 - נושאים מתקדמים במערכות, למידה בק - חורף

048076 - נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 2 - חורף

 • מורה: אריאל אורדע

048075 - נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 1 - חורף

 • מורה: יורם מוזס

048025 - אלקטרודינמיקה קוונטית מאקרוסקופית - חורף

 • מורה: עדו קמינר

046746 - אלג' ויישומים בראייה ממוחשבת - חורף

 • מורה: ענת לוין

046232 - פרקים בננו-אלקטרוניקה - חורף

046212 - מבוא לרובוטיקה ח' - חורף

046211 - למידה עמוקה - חורף

 • מורה: דניאל סודרי

046192 - מערכות בקרה 2 - חורף

 • מורה: נחום שימקין

045000 - יזמות בהנ.אלקטרונ.,מחשבים ותקשורת - חורף

044185 - נושא מיוחד למצטיינים - חורף

 • מורה: אלכסנדר חייט

044184 - נושאים מתקדמים למצטיינים - חורף

 • מורה: אלכסנדר חייט

044180 - נושא אישי למצטיינים - חורף

 • מורה: אלכסנדר חייט

044175 - פרסום מאמר מדעי - חורף

044000 - פרויקט מחקרי למצטיינים 1 - חורף

 • מורה: אלכסנדר חייט