קורסים זמינים

046271 - תכנות ותכן מונחה עצמים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יאיר משה
 • מורה: עודד נאור
 • מורה: אורן פאר

044137 - מעגלים אלקטרוניים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יואב חכמוביץ
 • מורה: עמנואל כהן
 • מורה: איתמר מלמד
 • מורה: יהודה נגוסי
 • מורה: עיסא סלאמה
 • מורה: ליאור צברי
 • מורה: אבינועם קולודני
 • מורה: שרון רכניץ

044191 - מערכות בקרה 1 - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אריה פויאר

044198 - מבוא לעבוד ספרתי של אותות - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: רונן טלמון
 • מורה: יובל סילמן

044114 - מתמטיקה דיסקרטית ח - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: מרסל ח'ליפה
 • מורה: שרי שינולד

046277 - הבטחת נכונות של תוכנה - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: דנה דרקסלר-כהן
 • מורה: ענאן כבהא

048710 - Integrated nano-optoelectronics with 2D materials - Winter

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: איליה גויכמן

046280 - עקרונות וכלים באבטחת מחשבים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: מני אורנבך
 • מורה: איתי אייל
 • מורה: איתי צברי

044159 - מעב.בהנ.חשמל 2 - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון

044174 - מעבדה 4 בהנדסת חשמל - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון

044174 - מעבדה בהנדסת חשמל 4 - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון
 • מורה: ישראל כהן

049027 - תורת האינפורמציה למער' מרובות משתמשים - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יוסף שטינברג

048931 - מידות אינפורמציה - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יגאל ששון

049063 - מידע בהתקני איחסון - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יובל קסוטו

046203 - למידה במערכ.דינאמיות - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: באסל חמוד
 • מורה: תום יורגנסון
 • מורה: יונתן עפרוני
 • מורה: אמיר רוזנבאום
 • מורה: אביב תמר

048716 - נושאים מתקדמים 2 - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אדם שורץ

048864 - נושאים בתכנון מחשב 2 - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: רן גינוסר
 • מורה: לאוניד יביץ

048929 - עיבוד אותות מסתגל - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: הדס אופיר
 • מורה: אריה פויאר

048812 - פיזיקה והתקנים של תחמוצות - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: דנה כהן-אזרזר
 • מורה: ליאור קורנבלום
 • מורה: שרון רכניץ
 • מורה: לישי שהם

048989 - דינאמיקה של מערכות הספק - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יואש לברון