קורסים זמינים

044159 - מעב.בהנ.חשמל 2 - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון

044174 - מעבדה 4 בהנדסת חשמל - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון

044174 - מעבדה בהנדסת חשמל 4 - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון
 • מורה: ישראל כהן

049027 - תורת האינפורמציה למער' מרובות משתמשים - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יוסף שטינברג

048931 - מידות אינפורמציה - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יגאל ששון

049063 - מידע בהתקני איחסון - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יובל קסוטו

046203 - למידה במערכ.דינאמיות - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: באסל חמוד
 • מורה: תום יורגנסון
 • מורה: יונתן עפרוני
 • מורה: אמיר רוזנבאום
 • מורה: אביב תמר

048716 - נושאים מתקדמים 2 - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אדם שורץ

048864 - נושאים בתכנון מחשב 2 - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: רן גינוסר
 • מורה: לאוניד יביץ

048929 - עיבוד אותות מסתגל - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: הדס אופיר
 • מורה: אריה פויאר

048812 - פיזיקה והתקנים של תחמוצות - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: דנה כהן-אזרזר
 • מורה: ליאור קורנבלום
 • מורה: שרון רכניץ
 • מורה: לישי שהם

048989 - דינאמיקה של מערכות הספק - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יואש לברון

048954 - שיטות סטטיסטיות - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: תומר מיכאלי
 • מורה: תמר רוט

048879 - סמינר בארכיטקטורות וי.ל.ס.י. - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: שחר קוטינסקי

045002 - מבט-על להנדסת חשמל- חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יאיר משה

046212 - מבוא לרובוטיקה ח׳ - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אורן זלצמן
 • מורה: אייל טיטלר
 • מורה: עומר שלו
 • מורה: אביב תמר

048843 -ניסוי ומיצוי בסוכנים טבעיים ומלאכותיים -אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: טל דניאל
 • מורה: רון מאיר

046280 - עקרונות וכלים באבטחת מחשבים - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: מני אורנבך
 • מורה: איתי אייל
 • מורה: מרק זילברשטיין
 • מורה: איתי צברי

047003 - נושאים מיוחדים - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: נמרוד גינזברג

047003 - Millimeter-Wave Radar Systems - Winter

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: נמרוד גינזברג