קורסים זמינים

044252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב - חורף

 • מורה: עדי אליהו
 • מורה: יצחק בירק
 • מורה: סער ברקאי
 • מורה: רן גינוסר
 • מורה: ראובן דובקין
 • מורה: טל טבצניק
 • מורה: אורי ליניאל
 • מורה: לאוניד עזריאל
 • מורה: ניר קציר
 • מורה: מארון תורק

048860 - עבוד תמונות - חורף

 • מורה: משה פורת

044157 - מעבדה 1א' בהנדסת חשמל - חורף

 • מורה: ענת אלגלי
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: אלכסנדר גרינשפון
 • מורה: אברהם קפלן
 • מורה: ליאת שורץ

049043 - דחיסת מידע אונברסלית - חורף

 • מורה: נרי מרחב

048903 - נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 2 - אביב

 • מורה: מיכאל לייצין
 • מורה: יעל נמירובסקי
 • מורה: עמוס פניגשטיין

048885 - Advanced topics in Computer Engineering: Hardware and Software in Post-CMOS era

 • מורה: מרק זילברשטיין
 • מורה: יואב עציון
 • מורה: שחר קוטינסקי

044137 - מעגלים אלקטרוניים - אביב

 • מורה: יבגני אוסטרובסקי
 • מורה: נמרוד גינזברג
 • מורה: אלכסיי דיסקין
 • מורה: ילנה זוגמן
 • מורה: ארז זולקוב
 • מורה: יואב חכמוביץ
 • מורה: עמנואל כהן
 • מורה: יהודה נגוסי
 • מורה: עמוס פניגשטיין
 • מורה: ליאור צברי
 • מורה: אבינועם קולודני
 • מורה: שרון רכניץ

048921 - נושאים מתקדמים בראיה, מבנה תמונות וראיה ממוחשבת - …

 • מורה: ענת לוין

049030 - נושאים במערכות אחסון Topics in Storage Systems -אביב

 • מורה: יצחק בירק

046267 - מבנה מחשבים - אביב

 • מורה: פרדי גבאי
 • מורה: צפנת גרינברג
 • מורה: אלעד הדר
 • מורה: יואב עציון
 • מורה: גיל שומרון

044196 - המרת אנרגיה ומקורות מתחדשים - אביב

 • מורה: דן וינשטוק
 • מורה: דב קלנר

046864 - תכן מערכות ספרתיות מהירות - אביב

 • מורה: מיכאל ורנר
 • מורה: אלכסנדר טולמץ

044252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב - אביב

 • מורה: עדי אליהו
 • מורה: רתם בן-חור
 • מורה: ראובן דובקין
 • מורה: באסל דיאב
 • מורה: אדיר כהן
 • מורה: אורי ליניאל
 • מורה: לאוניד עזריאל
 • מורה: בן פרח
 • מורה: שחר קוטינסקי
 • מורה: ניר קציר
 • מורה: מארון תורק

046004 – Robust Power IC Systems

 • מורה: אלכסיי דיסקין

048985 - Topological Methods in Engineering

 • מורה: עומר בוברובסקי

046256 - אנטנות וקרינה - אביב

 • מורה: אריאל אפשטיין
 • מורה: דניס דיקריוב
 • מורה: יהודה לויתן

049054 - Statistical physics and information theory - Spring

 • מורה: נרי מרחב

044124 - אלקטרוניקה פיסיקלית - אביב

 • מורה: שלמה בושר
 • מורה: אלכסנדר חייט
 • מורה: יהודה נגוסי

049055 - ננו-פוטוניקה - חורף

 • מורה: גיא ברטל

044098 - מב. לחשמל לתעופה - חורף

 • מורה: אליעזר אפלבוים
 • מורה: אסף לוי
 • מורה: אורי ליניאל