קורסים זמינים

046201 - עיבוד אותות אקראיים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: תומר מיכאלי
 • מורה: נרי מרחב
 • מורה: יונתן שדמי

046201 - מבוא לעיבוד אותות אקראיים - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יאיר שמר

פורום של המעבדות

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון
 • מורה: ישראל כהן

044167 - פרוייקט א - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יוחנן ארז
 • מורה: שירה נמירובסקי-רוטמן
 • מורה: נימרוד פלג

046197 - שטות חשוב.באופט. - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: רון דורפמן
 • מורה: עדו טל
 • מורה: יהודה לוי

046197 - שיטות חישוביות באופטימיזציה - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: רון דורפמן
 • מורה: עדו טל
 • מורה: יהודה לוי
 • מורה: בועז שובל

046267 - מבנה מחשבים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יצחק בירק
 • מורה: פרדי גבאי
 • מורה: צפנת גרינברג
 • מורה: ישראל לנצנר
 • מורה: בן פרח
 • מורה: גיל שומרון

044109 - מבוא להנדסת חשמל - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: גיא טננהולץ
 • מורה: יבגני שומכר

049015 - עיבוד אותות וידאו - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: רמי כהן
 • מורה: דוד מלאך

044125 - יסודות התקני מוליכים למחצה מ' - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יבגני אוסטרובסקי
 • מורה: תמי בן יעקב
 • מורה: עמנואל בר
 • מורה: איליה גויכמן
 • מורה: צח יפה
 • מורה: מיכאל לייצין
 • מורה: דן לירז-לידזי

046733 - תורת האינפורמציה - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: ניר וינברגר
 • מורה: רן טמיר
 • מורה: נרי מרחב

046335 - תכן רשתות מחשבים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: בוריס אוקלנדר
 • מורה: אריאל אורדע

046206 - מבוא לתקשורת ספרתית - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: מיכאל דיקשטיין

046205 - מבוא לתורת הקידוד - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: עדו טל
 • מורה: אשד רם

044131 - אותות ומערכות - קיץ

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: גל בן-דוד
 • מורה: סמאח חואלד
 • מורה: אור יאיר
 • מורה: ארז שלו
 • מורה: עדן ששון

044202 - אותות אקראיים - קיץ

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: רמי אתר
 • מורה: עוזיהו פרג

044162 - מעבדה בהנדסת חשמל 2 - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון

044162 - מעבדה בהנדסת חשמל 2 - קיץ

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון

044162 - מעבדה בהנדסת חשמל 2 - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון

044164 - מעבדה בהנדסת חשמל 3 - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אינה טלמון