קורסים זמינים

044127 - יסודות התקני מוליכים למחצה - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: ספיר ביטון
 • מורה: תמי בן יעקב
 • מורה: תמי בן-יעקב
 • מורה: עמנואל בר
 • מורה: איליה גויכמן
 • מורה: עילם ילון
 • מורה: יובל יעיש
 • מורה: מיכאל לייצין
 • מורה: דן לירז-לידזי
 • מורה: דמיטרי שלנקביץ

044140 - שדות אלקטרומגנטיים - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: מאיר אורנשטיין
 • מורה: יגאל אילין
 • מורה: מיכאל ינאי
 • מורה: אמיר רוזנטל
 • מורה: רון רוימי

046345 - גרפיקה ממוחשבת - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: חן בר
 • מורה: אילת טל
 • מורה: בן עזר
 • מורה: שגיא שיין

049018 - Advanced Topics in Computer Engineering 3

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יונתן גוטסמן
 • מורה: יובל-חי נקסון
 • מורה: יואב עציון

049042 - מעגלים פוטוניים מתקדמים - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: גריגורי ספקטור

048875 - רשתות גישה אקראית - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל

044191 - מערכות בקרה 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: חן בר
 • מורה: דן לירז-לידזי
 • מורה: אריה פויאר
 • מורה: דניאל רביב
 • מורה: נחום שימקין

CGM Lab

קטגוריה: הנדסת חשמל

044102 - בטיחות במעבדות חשמל - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: רחל כהן
 • מורה: ליאת שורץ

044131 - אותות ומערכות - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אור אלעזרא
 • מורה: גל בן-דוד
 • מורה: אור יאיר
 • מורה: אהרון כהן
 • מורה: רועי רונן
 • מורה: ארז שלו

046864 - תכן מערכות ספרתיות מהירות - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: מיכאל ורנר
 • מורה: אלכסנדר טולמץ

046012 - מבוא לרכיבים וחומרים אורגניים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: ניר טסלר
 • מורה: דן לירז-לידזי

044262 - תכן לוגי ומבוא למחשבים - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: רתם בן-חור
 • מורה: איתי גולן
 • מורה: אלעד הדר
 • מורה: אלכס זביאגינצב
 • מורה: אורון פורט
 • מורה: איתי צברי
 • מורה: שחר קוטינסקי
 • מורה: ניר קציר
 • מורה: אריק רינברג

044262 - תכן לוגי ומבוא למחשבים - קיץ

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יבגני אוסטרובסקי
 • מורה: עמית ברמן
 • מורה: אלכס זביאגינצב

046187 - תכן מעגלים אנלוגיים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אהרון-ז"ל אוניקובסקי
 • מורה: רוני אל-בחר
 • מורה: נמרוד גינזברג

046187 - תכן מעגלים אנלוגיים - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אהרון-ז"ל אוניקובסקי
 • מורה: נמרוד גינזברג

046204 - תקשורת אנלוגית - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: מיכאל דיקשטיין
 • מורה: משה נצרתי

044202 - אותות אקראיים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: רמי אתר
 • מורה: עומר בוברובסקי
 • מורה: אב זיסלמן
 • מורה: חן זנו
 • מורה: רותם מולאיוף
 • מורה: גל מנדלסון

044202 - אותות אקראיים - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: רמי אתר
 • מורה: אב זיסלמן
 • מורה: חן זנו
 • מורה: רותם מולאיוף
 • מורה: תומר מיכאלי
 • מורה: יבגניה סייקו
 • מורה: יונתן שדמי

044198 - מבוא לעבוד ספרתי של אותות - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אילון אהרן
 • מורה: אור אלעזרא
 • מורה: אביעד ויגנר
 • מורה: רונן טלמון
 • מורה: עידו לב
 • מורה: אלמוג להב
 • מורה: יובל סילמן
 • מורה: טל שניצר