קורסים זמינים

044105 - תורת המעגלים החשמליים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אור אלעזרא
 • מורה: אריאל אפשטיין
 • מורה: ברק הופר
 • מורה: נועה זרגרי
 • מורה: יואב חכמוביץ
 • מורה: נעם לוי
 • מורה: גומאנה סלבאק
 • מורה: ינון סתיו
 • מורה: משה פורת
 • מורה: דמיאן קלירוף
 • מורה: אורי ריינהרדט

044114 - מתמטיקה דיסקרטית ח - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: טמיר פרידמן
 • מורה: יצחק קסלסי

044145 - מערכות ספרתיות - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: טל טבצניק
 • מורה: אריאל שוורץ

044145 - מערכות ספרתיות - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: איליה אברבוך
 • מורה: יצחק בירק
 • מורה: רתם בן-חור
 • מורה: זיו ברקוביץ
 • מורה: רועי חלילי
 • מורה: טל טבצניק
 • מורה: אריאל שוורץ