קורסים זמינים

048075 - נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 1 - חורף

 • מורה: יורם מוזס
 • מורה: טל מזרחי

048025 - אלקטרודינמיקה קוונטית מאקרוסקופית - חורף

 • מורה: עדו קמינר

046746 - אלג' ויישומים בראייה ממוחשבת - חורף

 • מורה: אלון כהן
 • מורה: ענת לוין
 • מורה: הילה מנור
 • מורה: אליאס נעמה
 • מורה: ליהי צלניק
 • מורה: ענבל קום-בצר
 • מורה: משה קמחי
 • מורה: אור שטרייכר

046232 - פרקים בננו-אלקטרוניקה - חורף

 • מורה: יובל יעיש

046212 - מבוא לרובוטיקה ח' - חורף

 • מורה: עומרי רוזן
 • מורה: עומר שלו
 • מורה: אביב תמר

046211 - למידה עמוקה - חורף

 • מורה: אייל בן-דוד
 • מורה: טל דניאל
 • מורה: דניאל סודרי

046192 - מערכות בקרה 2 - חורף

 • מורה: אורית אריאב
 • מורה: ארטיום ברקוב
 • מורה: אייל טיטלר
 • מורה: נחום שימקין

045000 - יזמות בהנ.אלקטרונ.,מחשבים ותקשורת - חורף

 • מורה: עידו כהן
 • מורה: דניאל לנגה

044185 - נושא מיוחד למצטיינים - חורף

 • מורה: אלכסנדר חייט

044184 - נושאים מתקדמים למצטיינים - חורף

 • מורה: אלכסנדר חייט

044180 - נושא אישי למצטיינים - חורף

 • מורה: אלכסנדר חייט

044175 - פרסום מאמר מדעי - חורף

044000 - פרויקט מחקרי למצטיינים 1 - חורף

 • מורה: אלכסנדר חייט

VISL - Image Processing experiment (61) - Winter

 • מורה: אורי בריט
 • מורה: אחיעד לוי
 • מורה: שגיא מונין

SIPL - Deep Learning experiment (56) - Winter

 • מורה: אורי בריט
 • מורה: רותם מולאיוף

048887 - מבוא למחקר פקולטי - חורף

 • מורה: יצחק בירק
 • מורה: עודד נאור

SIPL - Deep Learning experiment (56) - Summer

 • מורה: אורי בריט
 • מורה: רותם מולאיוף

044185 - נושא מיוחד למצטיינים - קיץ

044170 - פרויקט מיוחד - קיץ

044169 - פרויקט ב - קיץ