קורסים זמינים

046204 - תקשורת אנלוגית - חורף

 • מורה: ניר וינברגר
 • מורה: סמאח ח'ואלד
 • מורה: עדי פליק

044196 - המרת אנרגיה ומקורות מתחדשים - חורף

 • מורה: דן וינשטוק
 • מורה: דב קלנר

049017 - נושאים מתקדמים - חורף

 • מורה: אברהם מנדלסון
 • מורה: לאוניד עזריאל

044165 - מעבדה בהנדסת חשמל 2 - אביב

 • מורה: אינה טלמון
 • מורה: ישראל כהן

044166 - מעבדה בהנדסת חשמל 3 - אביב

 • מורה: אינה טלמון
 • מורה: ישראל כהן

048715 - נושאים במערכות 1 - אביב

 • מורה: רון מאיר

046275 - תרגום ואופטימיזציה דינמיים של זמן ריצה - אביב

 • מורה: גדי הבר
 • מורה: לירון הבר

046189 - Analog Filters Design - Spring

 • מורה: נמרוד גינזברג
 • מורה: אלכסיי דיסקין
 • מורה: עמנואל כהן

046006 - Advanced RFIC - winter

 • מורה: אלכסיי דיסקין
 • מורה: עמנואל כהן

046006 - Advanced RFIC - spring

 • מורה: אלכסיי דיסקין
 • מורה: עמנואל כהן

044004 - נושאים מיוחדים 2 - חורף

 • מורה: אלכסיי דיסקין

048864 - נושאים בתכנון מחשב 2 - חורף

 • מורה: שחר קוטינסקי

049044 - דחיסת מידע עם עוות - חורף

 • מורה: נרי מרחב

046003 - נושאים מתקדמים 1 - קיץ

 • מורה: דן וינשטוק

פורום המורים בהנדסת חשמל

 • מורה: גריגורי וקסמן
 • מורה: יוסי ילוז
 • מורה: אסף קרטובסקי

047004 - Memory Systems

 • מורה: רומן קפלן

048661 - תכן וישום של מערכות למידה עמוקה - אביב

 • מורה: בוריס גינזבורג
 • מורה: מרק זילברשטיין
 • מורה: פבל ליפשיץ

044195 - מבוא למערכות הספק ורשת חכמה - אביב

 • מורה: מריו ברמן
 • מורה: ניקולאי טל
 • מורה: יואש לברון

044195 - מבוא למערכות הספק ורשת חכמה - חורף

 • מורה: ניקולאי טל
 • מורה: יואש לברון
 • מורה: אביעד פחימה

048716 - נושאים מתקדמים 2 - חורף

 • מורה: דותן די-קסטרו
 • מורה: שי מנור