קורסים זמינים

046880 - תכן בעזרת מחשב של וי. ל. ס. י - אביב

 • מורה: זיו ברקוביץ
 • מורה: איתן זהבי
 • מורה: אבינועם קולודני

046880 - תכן לוגי ממוחשב של שבבים - חורף

 • מורה: מור-מרדכי דהאן
 • מורה: איתן זהבי
 • מורה: לאוניד יביץ
 • מורה: קונסטנטין מויסייב
 • מורה: אבינועם קולודני

046200 - Image Processing and Analysis (Winter)

 • מורה: אילון אהרן
 • מורה: אמיר בלדר
 • מורה: אלעד הירש
 • מורה: ישראל כהן
 • מורה: שגיא מונין
 • מורה: ענבל קום-בצר

046200 - Image Processing and Analysis (Spring)

 • מורה: אילון אהרן
 • מורה: אמיר בלדר
 • מורה: אלעד הירש
 • מורה: רן כפתורי
 • מורה: שגיא מונין
 • מורה: ענבל קום-בצר
 • מורה: אור שטרייכר
 • מורה: יואב שכנר

044105 - תורת המעגלים החשמליים - חורף

 • מורה: דן-אילן בן-דוד
 • מורה: גיל גלברט
 • מורה: נתנאל דסטה
 • מורה: יואב חכמוביץ
 • מורה: רזיאל יצחק
 • מורה: עומר לאור
 • מורה: נעם לוי
 • מורה: יהודה נגוסי
 • מורה: ינון סתיו
 • מורה: משה פורת
 • מורה: עידן צחי
 • מורה: אברהם קוריאט
 • מורה: פיראס רמדאן

044114 - מתמטיקה דיסקרטית ח - אביב

 • מורה: יואב חכמוביץ
 • מורה: מאגד חלף
 • מורה: יצחק קסלסי
 • מורה: שרי שינולד

044145 - מערכות ספרתיות - אביב

 • מורה: טל טבצניק
 • מורה: אריאל שוורץ

044145 - מערכות ספרתיות - חורף

 • מורה: איליה אברבוך
 • מורה: יצחק בירק
 • מורה: רתם בן-חור
 • מורה: זיו ברקוביץ
 • מורה: רועי חלילי
 • מורה: טל טבצניק
 • מורה: אריאל שוורץ