קורסים זמינים

044137 - מעגלים אלקטרוניים - חורף

 • מורה: תימור בדר
 • מורה: פיראס בטחיש
 • מורה: ספיר ביטון
 • מורה: נמרוד גינזברג
 • מורה: נתנאל דסטה
 • מורה: יואב חכמוביץ
 • מורה: ששי חן
 • מורה: עמנואל כהן
 • מורה: יהודה נגוסי
 • מורה: עיסא סלאמה
 • מורה: ליאור צברי
 • מורה: אבינועם קולודני
 • מורה: שרון רכניץ

044191 - מערכות בקרה 1 - חורף

 • מורה: חן בר
 • מורה: אריה פויאר
 • מורה: אריה פויאר

044198 - מבוא לעבוד ספרתי של אותות - חורף

 • מורה: אילון אהרן
 • מורה: גל בן-דוד
 • מורה: רונן טלמון
 • מורה: אלמוג להב
 • מורה: יובל סילמן
 • מורה: אדם שורץ
 • מורה: בריין שמיאל

044114 - מתמטיקה דיסקרטית ח - חורף

 • מורה: מאגד חלף
 • מורה: שרי שינולד

048710 - Integrated nano-optoelectronics with 2D materials - Winter

 • מורה: איליה גויכמן

046280 - עקרונות וכלים באבטחת מחשבים - חורף

 • מורה: מני אורנבך
 • מורה: איתי אייל
 • מורה: איתי צברי

044159 - מעב.בהנ.חשמל 2 - אביב

 • מורה: אינה טלמון

044174 - מעבדה 4 בהנדסת חשמל - אביב

 • מורה: אינה טלמון

044174 - מעבדה בהנדסת חשמל 4 - אביב

 • מורה: אינה טלמון
 • מורה: נימרוד פלג

049027 - תורת האינפורמציה למער' מרובות משתמשים - אביב

 • מורה: יוסף שטינברג

048931 - מידות אינפורמציה ושימושיהן - אביב תשפ"א

 • מורה: יגאל ששון

049063 - מידע בהתקני איחסון - אביב

 • מורה: יובל קסוטו

046203 - למידה במערכ.דינאמיות - אביב

 • מורה: גל אבנרי
 • מורה: סתיו בלוגולובסקי
 • מורה: באסל חמוד
 • מורה: תום יורגנסון
 • מורה: שי מנור
 • מורה: יונתן עפרוני
 • מורה: אמיר רוזנבאום
 • מורה: אביב תמר

048716 - נושאים מתקדמים 2 - אביב

 • מורה: אדם שורץ

048864 - נושאים בתכנון מחשב 2 - אביב

 • מורה: רן גינוסר
 • מורה: לאוניד יביץ

048929 - עיבוד אותות מסתגל - אביב

 • מורה: הדס אופיר
 • מורה: אריה פויאר

048812 - Oxide Physics & Devices

 • מורה: עמית כהן
 • מורה: ליאור קורנבלום

048989 - דינאמיקה של מערכות הספק - אביב

 • מורה: יואש לברון

048954 - שיטות סטטיסטיות - אביב

 • מורה: תומר מיכאלי
 • מורה: אליאס נעמה
 • מורה: תמר-לאה רוט-שחם

048879 - סמינר בארכיטקטורות וי.ל.ס.י. - אביב

 • מורה: שחר קוטינסקי