קורסים זמינים

044294 - מכשור אלקטרוני - אביב

 • מורה: שרגא קראוס

מעבדות בהנדסת חשמל 044151 - 044160 - אביב

 • מורה: ענת אלגלי
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: אלכסנדר גרינשפון
 • מורה: אברהם קפלן
 • מורה: מלכה רווה
 • מורה: ליאת שורץ

מעבדות בהנדסת חשמל 044151 - 044160 - קיץ

 • מורה: ענת אלגלי
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: אלכסנדר גרינשפון
 • מורה: דן וורטסקי
 • מורה: אברהם קפלן
 • מורה: מלכה רווה
 • מורה: ליאת שורץ

044099 - מעבדה בהנדסת חשמל - קיץ

 • מורה: חנה ביסמוט
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: אברהם קפלן

044099 - מעבדה בהנדסת חשמל - אביב

 • מורה: אילן אורן
 • מורה: ענת אלגלי
 • מורה: אליעזר אפלבוים
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: אסף לוי
 • מורה: אברהם קפלן

046332 - מערכות ראיה ושמיעה - אביב

 • מורה: ליאור ארבל
 • מורה: יבגני חכמוביץ
 • מורה: רן כפתורי
 • מורה: בן קרצו
 • מורה: אלון שושן

046239 - מעבדה בננו-אלקטרוניקה - אביב

 • מורה: ניר טסלר
 • מורה: דן לירז-לידזי
 • מורה: גיל שלג

044004 - Computer Aided Design of Analog Electronic Circuits - spring

 • מורה: צבי רוט

046918 - VLSI Physical Design automation תכן פיסי של מעגלים משולבים - אביב

 • מורה: קונסטנטין מויסייב
 • מורה: אמנון סטניסלבסקי

049043 - דחיסת מידע אונברסלית - אביב

 • מורה: נרי מרחב

046242 - פיסיקה סטטיסטית להנדסת חשמל - אביב

 • מורה: ליאור אלה
 • מורה: ניר אלפסי
 • מורה: יובל יעיש
 • מורה: נרי מרחב

048903 - נושאים במיקרואלקטרוניקה - חורף

 • מורה: דן ריטר

EE 049026 and CS 236026 - Knowledge and Games in Distributed Systems

 • מורה: יורם מוזס

046002 - תכן וניתוח אלגור. - חורף

 • מורה: יורם מוזס
 • מורה: נעם שלו

046773 - התקני מל"מ אלקטרואופטיים לגילוי - חורף

 • מורה: שלמה בושר
 • מורה: יעל נמירובסקי
 • מורה: אלכסנדר סבטליצה

049054 - Statistical physics and information theory - winter

 • מורה: נרי מרחב

044099 - מעבדה בהנדסת חשמל - חורף

 • מורה: אליעזר אפלבוים
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: אסף לוי
 • מורה: אורי ליניאל
 • מורה: מלכה רווה

046004 - Quantum devices with novel states of matter - winter

 • מורה: שלמה בושר
 • מורה: אלכסנדר חייט

048934 - תקשורת מקודדת - אביב

 • מורה: שי גנזך
 • מורה: שלמה שמאי-שיץ

048934 - תקשורת מקודדת - חורף

 • מורה: נרי מרחב