קורסים זמינים

044158 - מעבדה 1ב' בהנדסת חשמל - קיץ

 • מורה: הילה אליחן
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: מור-מרדכי דהאן
 • מורה: קובי דקל
 • מורה: אייל לב
 • מורה: אברהם קפלן
 • מורה: ליאת שורץ

048887 - מבוא למחקר פקולטי - אביב

 • מורה: עודד נאור
 • מורה: אבינועם קולודני

048865 - Spring - Geometric Learning

 • מורה: רונן טלמון
 • מורה: יא-ויי לין

048823 - שיט.אנליט.גלים.1 - אביב

 • מורה: אריאל אפשטיין

048986 - מודלים סטוכסטיים - אביב

 • מורה: רמי אתר
 • מורה: גל מנדלסון

046230 - התקנים אלקטרוניים מתקדמים - אביב

 • מורה: דן ריטר

049050 - נושאים מתקדמים בננו אלקטרוניקה- אביב

 • מורה: עילם ילון

046205 - מבוא לתורת הקידוד - אביב

 • מורה: מיכאל דיקשטיין
 • מורה: ניר וינברגר

044098 - מב. לחשמל לתעופה - אביב

 • מורה: אליעזר אפלבוים
 • מורה: רועי בצר

048846 - רשתות תקשורת בין מחשבים 1 - אביב

 • מורה: יצחק קסלסי

046243 - טכנולוגיות קוונטיות - אביב

 • מורה: עדי ארבל
 • מורה: גפן ברנס
 • מורה: יניב קורמן
 • מורה: עדו קמינר
 • מורה: רון רוימי

048961 - Advanced Topics in (Operating) systems design - Spring

 • מורה: לואיס וילנובה
 • מורה: מרק זילברשטיין

044157 - מעבדה 1א' בהנדסת חשמל - אביב

 • מורה: הילה אליחן
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: מור-מרדכי דהאן
 • מורה: אייל לב
 • מורה: אביעד עציון
 • מורה: אברהם קפלן
 • מורה: ליאת שורץ

אביב - 049056s -Topics in Computer Vision: Shape Analysis

 • מורה: חובב גזית
 • מורה: אילת טל

049064 - Variational Methods in Image Processing - Winter

 • מורה: גיא גלבוע
 • מורה: עדו כהן

046242 - פיסיקה סטטיסטית להנדסת חשמל - חורף

 • מורה: איל בוקס
 • מורה: ליאור בר-הלל
 • מורה: יובל יעיש
 • מורה: נרי מרחב
 • מורה: מיכאל פרל

048888 - פרוטוקולי בלוקצ'יין ומטבעות קריפטו - חורף

 • מורה: איתי אייל

044139 - ממירי מתח ממותגים - חורף

 • מורה: יואש לברון
 • מורה: בורנשטיין שי

044252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב - חורף

 • מורה: נעמי אבקסיס
 • מורה: עדי אליהו
 • מורה: תימור בדר
 • מורה: רן גינוסר
 • מורה: ראובן דובקין
 • מורה: אלעד הדר
 • מורה: אליקים זלוטניק
 • מורה: מרסל חליפה
 • מורה: אורי ליניאל
 • מורה: רון מרכוס
 • מורה: ראמי פאחורי
 • מורה: נתן פלד
 • מורה: מיכאל פרל
 • מורה: ניר קציר
 • מורה: אריק רינברג

048860 - עבוד תמונות - חורף

 • מורה: משה פורת