קורסים זמינים

048979 - נושאים מתקדמים - אביב

 • מורה: רמי אתר

049017 - נושאים מתקדמים - אביב

 • מורה: יורם מוזס
 • מורה: עדית קידר

046332 -מערכות ראיה ושמיעה - חורף

 • מורה: ליאור ארבל
 • מורה: יבגני חכמוביץ
 • מורה: רן כפתורי
 • מורה: משה פורת
 • מורה: בן קרצו
 • מורה: אלון שושן

049004 - למידה ע"י חיזוקים ובקרה מסתגלת - אביב

 • מורה: שי מנור

046002 -תכן וניתוח אלגוריתמים - אביב

 • מורה: גיא גורן
 • מורה: שי ורגפטיק
 • מורה: יורם מוזס

046272 - עקרונות של מערכות מבוזרות אמינות - אביב

 • מורה: עדית קידר
 • מורה: נעם שלו
 • מורה: אלכסנדר שפיגלמן

046272 - מערכות מבוזרות: עקרונות - חורף

 • מורה: גיא גורן
 • מורה: עדית קידר

045001 - פרויקט מבוא בהנדסת חשמל - אביב

 • מורה: יוחאי בלאו
 • מורה: ישראל כהן
 • מורה: קובי כוחיי
 • מורה: פבל ליפשיץ
 • מורה: גל מנדלסון
 • מורה: יאיר משה
 • מורה: נימרוד פלג

044170 - פרויקט מיוחד - אביב

 • מורה: יוחנן ארז
 • מורה: ישראל כהן
 • מורה: נימרוד פלג

044169 - פרויקט ב - אביב

 • מורה: יוחנן ארז
 • מורה: ישראל כהן
 • מורה: נימרוד פלג

044167 - פרוייקט א - אביב

 • מורה: יוחנן ארז
 • מורה: ישראל כהן
 • מורה: נימרוד פלג

049050 - נושאים מתקדמים בננו אלקטרוניקה 1 - חורף

 • מורה: אלכסנדר חייט

049034 - מערכות הדמייה בראייה ממוחשבת - חורף

 • מורה: תמיר בן-דורי
 • מורה: יואב שכנר

046244 - תופעות גלים - חורף

 • מורה: פנחס אינציגר
 • מורה: אריאל אפשטיין
 • מורה: איל בוקס

046249 - מערכות אלקטרואופטיות - חורף

 • מורה: שי צסס
 • מורה: יואב שכנר

046853 - ארכיטקטורות מתקדמות - חורף

 • מורה: אורי ויזר
 • מורה: גיל שומרון

046005 - רשתות מחשבים ואינטרנט 2 - חורף

 • מורה: חן בר
 • מורה: יובל קסוטו

046005 - רשתות מחשבים ואינטרנט 2 - אביב

 • מורה: חן בר
 • מורה: יוסי ילוז
 • מורה: דין לורנץ
 • מורה: אריאל ליבשיץ
 • מורה: דמיטרי מגנר
 • מורה: יארה מולא
 • מורה: דניאל רוטמן

048959 - נושאים ברשתות עצביות - חורף (Feedback and Control in Physiological Sy…

 • מורה: רון מאיר
 • מורה: שמעון מרום

048958 - התקני מל"מ עם צמתים-מעורבים- חורף

 • מורה: דן ריטר