קורסים זמינים

044170 - פרויקט מיוחד - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יוחנן ארז
 • מורה: ישראל כהן
 • מורה: נימרוד פלג

044169 - פרויקט ב - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יוחנן ארז
 • מורה: ישראל כהן
 • מורה: נימרוד פלג

044167 - פרוייקט א - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יוחנן ארז
 • מורה: ישראל כהן
 • מורה: נימרוד פלג

049050 - נושאים מתקדמים בננו אלקטרוניקה 1 - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אלכסנדר חייט

049034 - מערכות הדמייה בראייה ממוחשבת - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: תמיר בן-דורי
 • מורה: יואב שכנר

046244 - תופעות גלים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: פנחס אינציגר
 • מורה: אריאל אפשטיין
 • מורה: איל בוקס

046249 - מערכות אלקטרואופטיות - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: שגיא מונין
 • מורה: שי צסס
 • מורה: יואב שכנר

046853 - ארכיטקטורות מתקדמות - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אורי ויזר
 • מורה: גיל שומרון

046005 - רשתות מחשבים ואינטרנט 2 - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: חן בר
 • מורה: אריאל ליבשיץ
 • מורה: יובל קסוטו

046005 - רשתות מחשבים ואינטרנט 2 - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: חן בר
 • מורה: יוסי ילוז
 • מורה: דין לורנץ
 • מורה: אריאל ליבשיץ
 • מורה: דמיטרי מגנר
 • מורה: יארה מולא
 • מורה: דניאל רוטמן

048959 - נושאים ברשתות עצביות - חורף (Feedback and Control in Physiological Sy…

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: רון מאיר
 • מורה: שמעון מרום

048958 - התקני מל"מ עם צמתים-מעורבים- חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: דן ריטר

044173 - פרויקט בתעשיה - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: נימרוד פלג

044170 - פרויקט מיוחד - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יוחנן ארז
 • מורה: נימרוד פלג

044169 - פרויקט ב - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: יוחנן ארז
 • מורה: נימרוד פלג

046241 - מכניקה קוונטית - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: ליאור אלה
 • מורה: ניר אלפסי
 • מורה: איל בוקס

046241 - מכניקה קוונטית - אביב

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: ליאור אלה
 • מורה: ניר אלפסי
 • מורה: איל בוקס
 • מורה: רוני ויניק

048980 - תיכנון וניהול רשתות - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: אריאל אורדע

045001 - פרויקט מבוא להנדסת חשמל - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: חובב גזית
 • מורה: עדי וייניגר
 • מורה: קובי כוחיי
 • מורה: פבל ליפשיץ
 • מורה: גל מנדלסון
 • מורה: יאיר משה
 • מורה: נימרוד פלג
 • מורה: גיל שלג

046188 - מעגלים אלקטרוניים לאותות מעורבים - חורף

קטגוריה: הנדסת חשמל
 • מורה: מיקי מויאל
 • מורה: דניאל נחמני