קורסים זמינים

046733 - תורת האינפורמציה - חורף

 • מורה: רן אברבוך
 • מורה: ניר וינברגר
 • מורה: נרי מרחב

046335 - תכן רשתות מחשבים - חורף

 • מורה: בוריס אוקלנדר
 • מורה: אריאל אורדע

046206 - מבוא לתקשורת ספרתית - חורף

 • מורה: מיכאל דיקשטיין
 • מורה: אריאל שוורץ
 • מורה: יוסף שטינברג

046205 - מבוא לתורת הקידוד - חורף

 • מורה: עדו טל
 • מורה: אשד רם

044131 - אותות ומערכות - קיץ

 • מורה: אברך בן-דוד
 • מורה: גל בן-דוד
 • מורה: סמאח חואלד
 • מורה: אור יאיר
 • מורה: ארז שלו
 • מורה: עדן ששון

044202 - אותות אקראיים - קיץ

 • מורה: רמי אתר
 • מורה: עוזיהו פרג

044162 - מעבדה בהנדסת חשמל 2 - חורף

 • מורה: אינה טלמון

044162 - מעבדה בהנדסת חשמל 2 - קיץ

 • מורה: אינה טלמון

044162 - מעבדה בהנדסת חשמל 2 - אביב

 • מורה: אינה טלמון

044164 - מעבדה בהנדסת חשמל 3 - חורף

 • מורה: אינה טלמון

044164 - מעבדה בהנדסת חשמל 3 - קיץ

 • מורה: אינה טלמון

044164 - מעבדה בהנדסת חשמל 3 - אביב

 • מורה: אינה טלמון

046342 -מבוא לתקשורת בסיבים אופטיים - אביב

 • מורה: גד אייזנשטין
 • מורה: אמנון וילינגר
 • מורה: אלכסנדר טולמץ

046342 -מבוא לתקשורת בסיבים אופטיים - חורף

 • מורה: גד אייזנשטין
 • מורה: אמנון וילינגר

046249 - מע.אלקטרואופטיות - אביב

 • מורה: גיל ויסוקולוב
 • מורה: יובל שפירא

046968 - מיקרו-עיבוד ומיקרו-מערכות אלקטרומג - אביב

 • מורה: משה אברהם
 • מורה: שלמה בושר
 • מורה: מיכאל לייצין
 • מורה: יעל נמירובסקי
 • מורה: שרה סטוליארוב

046196 - בקרה לא לינארית - אביב

 • מורה: הקטור רוטשטיין

046335 - תכן רשתות מחשבים - אביב

 • מורה: בוריס אוקלנדר
 • מורה: אדריאן סגל

046001 - הנדסת מערכות תוכנה מבוזרות - אביב

 • מורה: ארז גולדשייד
 • מורה: חובב גזית

046851 - לייזרים של מוליכים למחצה - חורף

 • מורה: מאיר אורנשטיין
 • מורה: אורי אייל
 • מורה: אורי קרני