Available courses

048860 - עבוד תמונות - אביב

 • מורה: משה פורת

049062 - דימות ושחזור תלת ממד - חורף

 • מורה: עדי וייניגר
 • מורה: יואב שכנר

048885 - נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים: זמן ברשתות ובמערכות…

 • מורה: יורם מוזס
 • מורה: טל מזרחי

048886 - סמינר במערכות מחשב - חורף

 • מורה: לואיס וילנובה
 • מורה: יואב עציון

046243 - טכנולוגיות קוונטיות - חורף

 • מורה: עדי ארבל
 • מורה: יניב קורמן
 • מורה: עידו קמינר

044124 - אלקטרוניקה פיזיקלית - חורף

 • מורה: שלמה בושר
 • מורה: אלכסנדר חייט
 • מורה: יובל יעיש
 • מורה: יהודה נגוסי
 • מורה: מיכאל נגלי

044196 - המרת אנרגיה ומקורות מתחדשים - אביב

 • מורה: יובל בק

044158 - מעבדה 1ב' בהנדסת חשמל - חורף

 • מורה: ענת אלגלי
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: אלכסנדר גרינשפון
 • מורה: נעם ליבוביץ
 • מורה: אברהם קפלן
 • מורה: ליאת שורץ

048828 - עיבוד וניתוח אותות מרחביים - חורף

 • מורה: ישראל כהן
 • מורה: אמיר עברי

044137 - מעגלים אלקטרוניים - חורף

 • מורה: ליעד גרסטמן
 • מורה: ארז זולקוב
 • מורה: יואב חכמוביץ
 • מורה: יהודה נגוסי
 • מורה: ליאור צברי
 • מורה: אבינועם קולודני
 • מורה: שרון רכניץ

044252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב - קיץ

 • מורה: עדי אליהו
 • מורה: רתם בן-חור
 • מורה: אלעד הדר
 • מורה: לינא מנסור
 • מורה: שחר קוטינסקי

046055 - ננו-פוטוניקה ומטא-חומרים אופטיים - חורף

 • מורה: גיא ברטל
 • מורה: שי צסס

044157 - מעבדה 1א' בהנדסת חשמל - קיץ

 • מורה: ענת אלגלי
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: אלכסנדר גרינשפון
 • מורה: אברהם קפלן
 • מורה: ליאת שורץ

044158 - מעבדה 1ב' בהנדסת חשמל - קיץ

 • מורה: ענת אלגלי
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: אלה בראל
 • מורה: אלכסנדר גרינשפון
 • מורה: גלעד זאבי
 • מורה: רון טייכנר
 • מורה: שלמה פלזנשטיין
 • מורה: אברהם קפלן
 • מורה: ליאת שורץ

048887 - מבוא למחקר פקולטי - אביב

 • מורה: איתי גולן
 • מורה: ענת לוין

048865 - Spring - Networks, Graphs and Signal Processing

 • מורה: רונן טלמון
 • מורה: אור יאיר

048823 - שיט.אנליט.גלים.1 - אביב

 • מורה: אריאל אפשטיין

048986 - מודלים סטוכסטיים - אביב

 • מורה: רמי אתר
 • מורה: גל מנדלסון

046230 - התקנים אלקטרוניים מתקדמים - אביב

 • מורה: דן ריטר

049050 - נושאים מתקדמים בננו אלקטרוניקה- אביב

 • מורה: עילם ילון