Available courses

044157 - מעבדה 1א' בהנדסת חשמל - קיץ

 • מורה: ענת אלגלי
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: אלכסנדר גרינשפון
 • מורה: אברהם קפלן
 • מורה: ליאת שורץ

044158 - מעבדה 1ב' בהנדסת חשמל - קיץ

 • מורה: ענת אלגלי
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: אלה בראל
 • מורה: אלכסנדר גרינשפון
 • מורה: גלעד זאבי
 • מורה: רון טייכנר
 • מורה: שלמה פלזנשטיין
 • מורה: אברהם קפלן
 • מורה: ליאת שורץ

048887 - מבוא למחקר פקולטי - אביב

 • מורה: איתי גולן
 • מורה: ענת לוין

048865 - Spring - Networks, Graphs and Signal Processing

 • מורה: רונן טלמון
 • מורה: אור יאיר

048823 - שיט.אנליט.גלים.1 - אביב

 • מורה: אריאל אפשטיין

048986 - מודלים סטוכסטיים - אביב

 • מורה: רמי אתר
 • מורה: גל מנדלסון

046230 - התקנים אלקטרוניים מתקדמים - אביב

 • מורה: דן ריטר

049050 - נושאים מתקדמים בננו אלקטרוניקה- אביב

 • מורה: עילם ילון

046205 - מבוא לתורת הקידוד - אביב

 • מורה: עדו טל
 • מורה: אשד רם

044098 - מב. לחשמל לתעופה - אביב

 • מורה: אליעזר אפלבוים
 • מורה: אסף לוי

048846 - רשתות תקשורת בין מחשבים 1 - אביב

 • מורה: יצחק קסלסי

047006 - טכנולוגיות קוונטיות - אביב

 • מורה: עדי ארבל
 • מורה: יניב בלומנפלד
 • מורה: יניב קורמן
 • מורה: עידו קמינר

048961 - Advanced Topics in (Operating) systems design - Spring

 • מורה: לואיס וילנובה
 • מורה: מרק זילברשטיין

044157 - מעבדה 1א' בהנדסת חשמל - אביב

 • מורה: ענת אלגלי
 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: אלכסנדר גרינשפון
 • מורה: אברהם קפלן
 • מורה: ליאת שורץ

אביב - 049056s -Topics in Computer Vision: Shape Analysis

 • מורה: חובב גזית
 • מורה: אילת טל

049064 - Variational Methods in Image Processing - Winter

 • מורה: גיא גלבוע
 • מורה: טל פלד

046242 - פיסיקה סטטיסטית להנדסת חשמל - חורף

 • מורה: ניר אלפסי
 • מורה: יובל יעיש
 • מורה: נרי מרחב

048888 - פרוטוקולי בלוקצ'יין ומטבעות קריפטו - חורף

 • מורה: איתי אייל

044139 - ממירי מתח ממותגים - חורף

 • מורה: יואש לברון

044114 - מתמטיקה דיסקרטית ח - חורף

 • מורה: טמיר פרידמן
 • מורה: עדית קידר