קורסים זמינים

085403 - הנעה רקטית בהודף מוצק - חורף

085802 - סמינריון בנושא מבנים - חורף

 • מורה: דניאלה רווה

084213 - תרמודינמיקה - חורף

 • מורה: עומרי חמו
 • מורה: יוסף לפקוביץ

084312 - אוירודינמיקה דחיסה - חורף

 • מורה: עמית וינרב
 • מורה: גיל יוסילבסקי

086401 - מער. הנעה לכלי טייס המונעים במדחף - חורף

 • מורה: עידן-ברוך איזנברג
 • מורה: ערן שר

086385 - מבוא לזרימות גזים קלושים - חורף

 • מורה: אבשלום מנלה

086761 - ניווט נעזר ראיה ממוחשבת - חורף

 • מורה: ואדים אינדלמן

084653 - פרוייקטי אווירונאוטיקה - חורף

 • מורה: לוסי אדרעי-אזולאי
 • מורה: יאן איטוביץ
 • מורה: דוד דיסקין
 • מורה: עמי זנגו
 • מורה: גרגורי חודוס
 • מורה: גיל יודילביץ
 • מורה: עודד נווה
 • מורה: יצחק קדושין
 • מורה: זלמן שפונד

085201 - מבוא להנדסה אויר - קיץ

 • מורה: אוקסנה סטלנוב
 • מורה: עמיר עוז

085803 - סמינריון בהנעה - אביב

 • מורה: לודמילה ברוניקוב
 • מורה: ערן שר

084654 - פרויקטי אווירונאוטיקה - אביב

 • מורה: גיל יודילביץ

085634 - פרויקט תכן מכני - אביב

 • מורה: דרור ארצי

085406 - הנעה רקטית - אביב

 • מורה: דן מייקלס
 • מורה: סטניסלב שוגייב

086762 - ניווט וחישה אוטונומי - אביב

 • מורה: ואדים אינדלמן

085920 - הנעה חשמלית לחלל - אביב

 • מורה: יגאל קרונהאוז

085236 - ניהול תעשיות ע.ידע- אביב

086484 - שיטות מדידה - חורף

 • מורה: יוסף לפקוביץ

085220 - מעבדה במכניקת הטיס - חורף

 • מורה: יהודה שפיר

085915 - מכניקת החלל - אביב

 • מורה: עמית וינרב
 • מורה: דוד משנה

086290 - בקרת מסלולים - חורף

 • מורה: דוד משנה
 • מורה: עידן צ'אושו