קורסים זמינים

085803 - סמינריון בהנעה - אביב

  • מורה: לודמילה ברוניקוב
  • מורה: ערן שר

084654 - פרויקט תכן 54 - אביב

  • מורה: גיל יודילביץ

085634 - פרויקט תכן מכני - אביב

  • מורה: דרור ארצי

085406 - הנעה רקטית - אביב

  • מורה: דן מייקלס
  • מורה: סטניסלב שוגייב

086762 - ניווט וחישה אוטונומי - אביב

  • מורה: ואדים אינדלמן

085920 - הנעה חשמלית לחלל - אביב

  • מורה: יגאל קרונהאוז

085236 - ניהול תעשיות ע.ידע- אביב

086484 - שיטות מדידה - חורף

  • מורה: יוסף לפקוביץ

085220 - מעבדה במכניקת הטיס - חורף

  • מורה: יהודה שפיר

085915 - מכניקת החלל - אביב

  • מורה: עמית וינרב
  • מורה: דוד משנה

086290 - בקרת מסלולים - חורף

  • מורה: דוד משנה
  • מורה: עמרי רנד

088751 - בק אופט מע תע פ1 - חורף

  • מורה: יוסף בן-אשר

084660 - פרויקט תכן 06 - אביב

  • מורה: זלמן שפונד

084658 - פרויקט תכן 85 - אביב

084656 - פרויקט תכן 65 - אביב

084652 - פרויקט תכן 25 - אביב

  • מורה: יעקב הרשקוביץ

088759 - הנחית טילים - אביב

  • מורה: טל שימא

086401 - מער. הנעה לכלי טייס המונעים במדחף - אביב

  • מורה: יהב מושקוביץ
  • מורה: ערן שר

086395 - אווירואקוסטיקה של כלי טייס - אביב

  • מורה: אוקסנה סטלנוב
  • מורה: גריגורי קליין

084630 - שרטוט הנדסי ממוחשב - אביב

  • מורה: יותם האס
  • מורה: ולאדימיר זאק
  • מורה: מיכאל מיטנוביצקי
  • מורה: אמנון שיינמן