קורסים זמינים

085801 - סמינריון 1 - חורף

 • מורה: יעקב כהן

086640 - תמיכה כוללת במוצר למע. אויר חלל - חורף

 • מורה: עופר דור

088796 - פרויקט סיום בהנדסת מערכות - חורף

088794 - יסודות בהנדסת מערכות - חורף

088316 - שיטות נומריות בזרימה עבר קולית - חורף

 • מורה: יובל לוי

088209 - אינטגרציה של מערכות - חורף

086923 - אסטרודינמיקה - חורף

 • מורה: נדב מאייט
 • מורה: ולדימיר מרטינושי

086520 - בעיות מצומדות בחומרים פונקציונלי - חורף

 • מורה: פבל גליץ

086395 - אוירואקוסטיקה של כלי טיס - חורף

 • מורה: אוקסנה סטלנוב

086322 - נושאים נבחרים בתורת הזרימה 2 - חורף

 • מורה: אור אבני
 • מורה: יובל דגן

086222 - ניתוח מערכות משובצות מחשב ותוכנתן - חורף

085679 - פרויקט תכן מתקדם - חורף

084652 - פרויקט תכן 52-פ.אסטרונוטיקה(אביב) - חורף

088795 - בקרה למהנדסי מערכות - קיץ

088209 - אינטגרציה של מערכות - קיץ

086380 - מבוא לשכבות גבול - אביב

 • מורה: איאן גקובי

085695 - תכן ראשוני - אביב

 • מורה: דרור ארצי
 • מורה: גד נחמוני

086321 - נושאים נבח - אביב

 • מורה: אוקסנה סטלנוב

08580312 - סמינריון בנושא הנעה - קבוצה 12 - אביב

 • מורה: בנבניסטה נתן

08580311 - סמינריון בנושא הנעה - קבוצה 11 - אביב

 • מורה: יוסף לפקוביץ