קורסים זמינים

088795 - בקרה למהנדסי מערכות - קיץ

088209 - אינטגרציה של מערכות - קיץ

086380 - מבוא לשכבות גבול - אביב

 • מורה: איאן גקובי

085695 - תכן ראשוני - אביב

 • מורה: דרור ארצי
 • מורה: גד נחמוני

086321 - נושאים נבח - אביב

 • מורה: אוקסנה סטלנוב

08580312 - סמינריון בנושא הנעה - קבוצה 12 - אביב

 • מורה: בנבניסטה נתן

08580311 - סמינריון בנושא הנעה - קבוצה 11 - אביב

 • מורה: יוסף לפקוביץ

085403 - הנעה רקטית בהודף מוצק - חורף

085802 - סמינריון בנושא מבנים - חורף

 • מורה: דניאלה רווה

084213 - תרמודינמיקה - חורף

 • מורה: עומרי חמו
 • מורה: יוסף לפקוביץ

084312 - אוירודינמיקה דחיסה - חורף

 • מורה: עמית וינרב
 • מורה: גיל יוסילבסקי

086401 - מער. הנעה לכלי טייס המונעים במדחף - חורף

 • מורה: עידן-ברוך איזנברג
 • מורה: ערן שר

086385 - מבוא לזרימות גזים קלושים - חורף

 • מורה: אבשלום מנלה

086761 - ניווט נעזר ראיה ממוחשבת - חורף

 • מורה: ואדים אינדלמן

084653 - פרוייקטי אווירונאוטיקה - חורף

 • מורה: לוסי אדרעי-אזולאי
 • מורה: יאן איטוביץ
 • מורה: דוד דיסקין
 • מורה: עמי זנגו
 • מורה: גרגורי חודוס
 • מורה: גיל יודילביץ
 • מורה: עודד נווה
 • מורה: יצחק קדושין
 • מורה: זלמן שפונד

085201 - מבוא להנדסה אויר - קיץ

 • מורה: אוקסנה סטלנוב
 • מורה: עמיר עוז

085803 - סמינריון בהנעה - אביב

 • מורה: לודמילה ברוניקוב
 • מורה: ערן שר

084654 - פרויקטי אווירונאוטיקה - אביב

 • מורה: גיל יודילביץ

085634 - פרויקט תכן מכני - אביב

 • מורה: דרור ארצי

085406 - הנעה רקטית - אביב

 • מורה: דן מייקלס
 • מורה: סטניסלב שוגייב