קורסים זמינים

085201 - מבוא להנדסה אויר - קיץ

 • מורה: אוקסנה סטלנוב

085803 - סמינריון בהנעה - אביב

 • מורה: לודמילה ברוניקוב
 • מורה: ערן שר

084654 - פרויקט תכן 54 - אביב

 • מורה: גיל יודילביץ

085634 - פרויקט תכן מכני - אביב

 • מורה: דרור ארצי

085406 - הנעה רקטית - אביב

 • מורה: דן מייקלס
 • מורה: סטניסלב שוגייב

086762 - ניווט וחישה אוטונומי - אביב

 • מורה: ואדים אינדלמן

085920 - הנעה חשמלית לחלל - אביב

 • מורה: יגאל קרונהאוז

085236 - ניהול תעשיות ע.ידע- אביב

086484 - שיטות מדידה - חורף

 • מורה: יוסף לפקוביץ

085220 - מעבדה במכניקת הטיס - חורף

 • מורה: יהודה שפיר

085915 - מכניקת החלל - אביב

 • מורה: עמית וינרב
 • מורה: דוד משנה

086290 - בקרת מסלולים - חורף

 • מורה: דוד משנה
 • מורה: עמרי רנד

088751 - בק אופט מע תע פ1 - חורף

 • מורה: יוסף בן-אשר

084660 - פרויקט תכן 06 - אביב

 • מורה: זלמן שפונד

084658 - פרויקט תכן 85 - אביב

084656 - פרויקט תכן 65 - אביב

084652 - פרויקט תכן 25 - אביב

 • מורה: יעקב הרשקוביץ

088759 - הנחית טילים - אביב

 • מורה: טל שימא

086401 - מער. הנעה לכלי טייס המונעים במדחף - אביב

 • מורה: יהב מושקוביץ
 • מורה: ערן שר

086395 - אווירואקוסטיקה של כלי טייס - אביב

 • מורה: אוקסנה סטלנוב
 • מורה: גריגורי קליין