קורסים זמינים

088796 - פרויקט סיום בהנדסת מערכות - חורף

088794 - יסודות בהנדסת מערכות - חורף

088316 - שיטות נומריות בזרימה עבר קולית - חורף

088209 - אינטגרציה של מערכות - חורף

086923 - אסטרודינמיקה - חורף

  • מורה: ולדימיר מרטינושי

086520 - בעיות מצומדות בחומרים פונקציונלי - חורף

  • מורה: פבל גליץ

086395 - אוירואקוסטיקה של כלי טיס - חורף

  • מורה: אוקסנה סטלנוב

086322 - נושאים נבחרים בתורת הזרימה 2 - חורף

086222 - ניתוח מערכות משובצות מחשב ותוכנתן - חורף

085679 - פרויקט תכן מתקדם - חורף

084652 - פרויקט תכן 52-פ.אסטרונוטיקה(אביב) - חורף

088795 - בקרה למהנדסי מערכות - קיץ

088209 - אינטגרציה של מערכות - קיץ

086380 - מבוא לשכבות גבול - אביב

  • מורה: איאן גקובי

085695 - תכן ראשוני - אביב

  • מורה: דרור ארצי
  • מורה: גד נחמוני

086321 - נושאים נבח - אביב

  • מורה: אוקסנה סטלנוב

08580312 - סמינריון בנושא הנעה - קבוצה 12 - אביב

  • מורה: בנבניסטה נתן

08580311 - סמינריון בנושא הנעה - קבוצה 11 - אביב

  • מורה: יוסף לפקוביץ

085403 - הנעה רקטית בהודף מוצק - חורף

085802 - סמינריון בנושא מבנים - חורף

  • מורה: דניאלה רווה