קורסים זמינים

סדנת הכרות מטלב וסימולינק

 • מורה: עמית וינרב

085305 - מעבדה באויר - קבוצה 11- אביב

 • מורה: אוקסנה סטלנוב

086926 - בקרת הכוון חלליות - אביב

 • מורה: ויטלי שפרמן

085801 - סמינריון בנושא זרימה - אביב

 • מורה: איאן גקובי
 • מורה: מיכאל קרפ

086470 - מבוא לשריפה על קולית - אביב

 • מורה: ג'ואל ואן-דר-לי
 • מורה: דן מייקלס

086320 - מעבר חום ב63 - אביב

 • מורה: אלכסנדרוס טרזיס
 • מורה: אריאל שרון
 • מורה: אריאל שרון

085801 - סמינריון 1 - אביב - קבוצה 11

 • מורה: איאן גקובי

085801 - סמינריון 1 - חורף

 • מורה: יעקב כהן
 • מורה: מיכאל קרפ

086640 - תמיכה כוללת במוצר למע. אויר חלל - חורף

 • מורה: עופר דור

088796 - פרויקט סיום בהנדסת מערכות - חורף

088794 - יסודות בהנדסת מערכות - חורף

088316 - שיטות נומריות בזרימה עבר קולית - חורף

 • מורה: יובל לוי

088209 - אינטגרציה של מערכות - חורף

086923 - אסטרודינמיקה - חורף

 • מורה: נדב מאייט
 • מורה: ולדימיר מרטינושי

086520 - בעיות מצומדות בחומרים פונקציונלי - חורף

 • מורה: פבל גליץ

086395 - אוירואקוסטיקה של כלי טיס - חורף

 • מורה: אוקסנה סטלנוב

086322 - נושאים נבחרים בתורת הזרימה 2 - חורף

 • מורה: אור אבני
 • מורה: יובל דגן

086222 - ניתוח מערכות משובצות מחשב ותוכנתן - חורף

085679 - פרויקט תכן מתקדם - חורף

084652 - פרויקט תכן 52-פ.אסטרונוטיקה(אביב) - חורף