קורסים זמינים

086385 - מבוא לזרימות גזים קלושים - אביב

 • מורה: אבשלום מנלה

085201 - מבוא להנדסת אווירונוטיקה וחלל - אביב

 • מורה: אוקסנה סטלנוב
 • מורה: עמיר עוז
 • מורה: דניאלה רווה

086651 - תכן מערכות מכ"ם - אביב תשפ"ב

 • מורה: גיל יודילביץ
 • מורה: טל ליפשיץ

086574 - אלמנטים סופיים - אביב

 • מורה: דן גבעולי
 • מורה: נחמן מלכיאל

088233 - נושאים נבחרים בהנ' מערכות - אביב

 • מורה: יעקב נגל

087542 - נושאים נבחרים באויר' - אביב

 • מורה: סבלי חוסיד

085821 - נושאים נבחרים בהנדסת אויר-חלל 1 - אביב

 • מורה: אברהם לביא

086534 - מבוא לניטור בריאות מבנים - אביב

 • מורה: ברוך קרפ

084506 - מכניקת מוצקים - אביב

 • מורה: תומר בן-אשר
 • מורה: מחמוד ספדי
 • מורה: גריגורי קליין
 • מורה: מתן שטיינר

088752 - בק אופ ומע תעופ - חורף

 • מורה: יוסף בן-אשר

086462 - נושאים נבחרים בזרימה - חורף

 • מורה: דן מייקלס

086401 - מער. הנעה לכלי טייס המונעים במדחף - חורף תש"ף

 • מורה: נחום-אל אייזן
 • מורה: יהב מושקוביץ
 • מורה: דניאל קומורניק
 • מורה: ערן שר

086321 - נושאים נבח - חורף

 • מורה: אוקסנה סטלנוב

087541 - נושאים נבחרים באויר' - חורף

 • מורה: תומר רוקיטה

086821 - נושאים נבחרים בהנדסת אוויר-חלל - חורף

 • מורה: עומרי חמו
 • מורה: מיכאל קידר

085201 - אתר עזר לצוות ההוראה

 • מורה: חיים אברמוביץ
 • מורה: יעקב אושמן
 • מורה: משה אידן
 • מורה: ואדים אינדלמן
 • מורה: יוסף בן-אשר
 • מורה: דן גבעולי
 • מורה: פנחס גורפיל
 • מורה: איאן גקובי
 • מורה: ארתור גרונוולד
 • מורה: גרולד-ברי גרינברג
 • מורה: דוד דורבן
 • מורה: דניאל זלזו
 • מורה: יורם טמבור
 • מורה: גיל יודילביץ
 • מורה: גיל יוסילבסקי
 • מורה: יעקב כהן
 • מורה: יובל לוי
 • מורה: ישעיהו לוי
 • מורה: דן מייקלס
 • מורה: אבשלום מנלה
 • מורה: עודד נווה
 • מורה: בנבניסטה נתן
 • מורה: אוקסנה סטלנוב
 • מורה: יצחק פרנקל
 • מורה: בני צוקורל
 • מורה: יגאל קרונהאוז
 • מורה: מרדכי קרפל
 • מורה: סטפן רודיך
 • מורה: דניאלה רווה
 • מורה: אביב רוזן
 • מורה: עמרי רנד
 • מורה: טל שימא

084659 - פרויקט תכן 59 - אביב

 • מורה: גיל יודילביץ

084669 - פרויקט תכן 69 - אביב

 • מורה: גיל יודילביץ

088421 - הנעה רקט סילונ 1 - אביב

 • מורה: דן מייקלס
 • מורה: בנבניסטה נתן

088316 - זרימה עבר קולית - אביב

 • מורה: יובל לוי