קורסים זמינים

086403 - הנעה רקטית בהודף מוצק - אביב

 • מורה: נחום-אל אייזן
 • מורה: נתן ליביס

085530 - חקר כשל בתעופה - אביב

 • מורה: עופר לוי

086201 - בליסטיקה חיצונית - אביב

 • מורה: יוסף בן-אשר
 • מורה: דור נפתלי
 • מורה: סהר שחר

086802 - שיטות בדמיות והערכה - אביב

 • מורה: איאן גקובי

084636 - פרויקט תכן מכני - אביב

 • מורה: מרדכי רינגל

087532 - תורת יציבות של מבנים - אביב

 • מורה: ניר אמונה
 • מורה: דוד דורבן

085678 - פר.ביצור ואחזקה 2 - אביב

 • מורה: גיל יודילביץ

085677 - פר.בייצור אחזקה 1 - אביב

 • מורה: גיל יודילביץ
 • מורה: עומר כהן

084658 - פרויקט תכן 58 - חורף

 • מורה: אירית ורטהיים
 • מורה: גיל יודילביץ

086921 - נו' נבח' בהנדסת חלל 1 - חורף

 • מורה: פול-גסטון כמון

086800 - זרימה שגיא-קולית - חורף

 • מורה: משה ברבי

088536 - Mechanics of Nonlinear composites - winter

 • מורה: סטפן רודיך

086233 - נושאים נבחרים בהנדסת מערכות - חורף

 • מורה: גיל יודילביץ

086464 - נושאים נבחרים באמצעי הנעה 4 - חורף

 • מורה: אלון לידור
 • מורה: ערן שר

088221 - סמינר בהנדסת אויר 1 - אביב

 • מורה: בני צוקורל

088222 - סמינר בהנדסת אויר 2 - אביב

 • מורה: בני צוקורל

085101 - תעופה ספורט 1 - אביב

 • מורה: גפן אהרוני
 • מורה: ארנולד גורן
 • מורה: נעם טואטי
 • מורה: מייק מנשירוב
 • מורה: שקד קלינמן
 • מורה: איתן שינברג
 • מורה: טל-איה שפי

088900 - מערכות חלל מבוזרות - אביב

 • מורה: פנחס גורפיל

085220 - מעבדה במכניקת הטיס - אביב

 • מורה: יהודה שפיר

086777 - תורת השערוך - אביב

 • מורה: יעקב אושמן
 • מורה: לירז מודריק