קורסים זמינים

086535 - מכניקת השבר - אביב

 • מורה: עמנואל אור

086312 - בקרה לא לינארית - אביב

 • מורה: משה אידן

088792 - בקרה איתנה - אביב

 • מורה: דניאל זלזו

088221 - סמינר בהנדסת אויר 1 - חורף

 • מורה: בני צוקורל

088759 - הנחית טילים - חורף

 • מורה: טל שימא

086522 - נו' נבח' במבנים 2 - חורף

 • מורה: סטפן רודיך

086576 - תורת האלסטיות - חורף

 • מורה: ניר אמונה
 • מורה: דוד דורבן
 • מורה: נועה קדוש

084670 - פרויקט תכן 70 - חורף

 • מורה: גיל יודילביץ

086403 - הנעה רקטית בהודף מוצק - חורף

 • מורה: מרגריטה זבולוטני
 • מורה: נתן ליביס

088318 - תורת הכנף - חורף

 • מורה: גיל יוסילבסקי

088318 - תורת הכנף - אביב

 • מורה: גיל יוסילבסקי

085805 - סמינריון בחלל - חורף

 • מורה: פנחס גורפיל

086380 - מבוא לשכבות גבול - חורף

 • מורה: איאן גקובי

086923 - Astrodynamics - Spring

 • מורה: פנחס גורפיל
 • מורה: ולדימיר מרטינושי

086461 - selected topics in aerospace propulsion 1 - spring

 • מורה: מרגריטה זבולוטני
 • מורה: ערן שר

086366 - מבוא לזרימה טורבולנטית - אביב

 • מורה: איאן גקובי
 • מורה: גרשון כץ

086366 - מבוא לזרימה טורבולנטית - חורף

 • מורה: איאן גקובי

084738 - תורת הבקרה - חורף

 • מורה: אביחי בוכריס
 • מורה: מאור ברקסמאיר
 • מורה: תמיר גזית
 • מורה: דניאל ויינפלד
 • מורה: דניאל זלזו
 • מורה: לירז מודריק
 • מורה: אוריאל נוסבוים
 • מורה: גריגורי קליין

084738 - תורת הבקרה - אביב

086924 - יסודות הנדסת פלסמת אוירו-חלל - אביב

 • מורה: יגאל קרונהאוז