קורסים זמינים

088504 - בעיות אלמנט סופי - אביב

 • מורה: דן גבעולי

086721 - Vision-aided navigation - spring

 • מורה: ואדים אינדלמן

084737 - מערכות דינמיות - אביב

 • מורה: יעקב אושמן
 • מורה: בורנשטיין אלינור
 • מורה: דניאל ויינפלד
 • מורה: לירז מודריק

088413 - דינמיקה ושריפה של תרסיסי דלק - חורף

 • מורה: יובל דגן

086583 - תכן מבנה מטוסים - חורף

 • מורה: דניאלה רווה

085695 - תכן ראשוני - חורף

 • מורה: גד נחמוני

088421 - הנעה רקט סילונ 1 - חורף

 • מורה: בנבניסטה נתן

084154 - שיטות ניסוי - קיץ

 • מורה: נחום-אל אייזן
 • מורה: מור אלגריסי
 • מורה: יונתן אריקסון
 • מורה: רן אשל
 • מורה: תומר בן-אשר
 • מורה: ישראל גבאי
 • מורה: אינה זמיר
 • מורה: אלכסנדרוס טרזיס
 • מורה: צוף יואלס
 • מורה: ליאור פופלינגר
 • מורה: בני צוקורל
 • מורה: גריגורי קליין
 • מורה: מתן שטיינר

084154 - שיטות ניסוי - חורף

 • מורה: אבי אברהם
 • מורה: נחום-אל אייזן
 • מורה: מור אלגריסי
 • מורה: יונתן אריקסון
 • מורה: רן אשל
 • מורה: תומר בן-אשר
 • מורה: ישראל גבאי
 • מורה: אינה זמיר
 • מורה: אלכסנדרוס טרזיס
 • מורה: בני צוקורל
 • מורה: גריגורי קליין
 • מורה: מתן שטיינר

085326 - סדנא לאוירודינמיקה חישובית - אביב

 • מורה: יובל לוי

085326 - סדנא לאוירודינמיקה חישובית - חורף

 • מורה: מרק וסרמן
 • מורה: יובל לוי

086376 - אוירודינמיקה חישובית - אביב

 • מורה: תמיר גזית
 • מורה: יובל לוי

086376 - אוירודינמיקה חישובית - חורף

 • מורה: יובל לוי

084153 - שיטות ניסוי - קיץ

 • מורה: חיים אברמוביץ
 • מורה: ולדימיר טוקרב

084668 - פרויקט תכן 68 - אביב

 • מורה: יעקב הרשקוביץ
 • מורה: גיל יודילביץ
 • מורה: יצחק קדושין

084667 - פרויקט תכן 67 - אביב

 • מורה: אירית ורטהיים
 • מורה: גיל יודילביץ

084666 - פרויקט תכן 66 - אביב

 • מורה: אירית ורטהיים
 • מורה: ליאור זיוון

084665 - פרויקט תכן 65 - אביב

 • מורה: אירית ורטהיים
 • מורה: גיל יודילביץ
 • מורה: משה עטר

084664 - פרויקט תכן 64 - אביב

 • מורה: אירית ורטהיים
 • מורה: גיל יודילביץ
 • מורה: עודד נווה

084663 - פרויקט תכן 63 - אביב

 • מורה: אירית ורטהיים
 • מורה: גיל יודילביץ
 • מורה: יצחק קדושין