קורסים זמינים

085640 - תכמ אויר-חלל - אביב

 • מורה: אלכסנדר איסלר

088770 - תכנות דינמי - אביב

 • מורה: טל שימא

085405 - מע הנעה ושריפה - אביב

 • מורה: שני אליצור
 • מורה: אלון גני
 • מורה: אינה זמיר
 • מורה: דן מייקלס

085505 - מע. במבנים אויר - אביב

 • מורה: חיים אברמוביץ
 • מורה: גריגורי קליין

084512 - אנליזת מבנים - אביב

 • מורה: איוון אורלוב
 • מורה: דוד דורבן
 • מורה: גריגורי קליין

084314 - זרימה צמיגה ומעבר חום - חורף

 • מורה: איאן גקובי
 • מורה: עידן צ'אושו

084314 - זצמ - אביב

 • מורה: יגאל גלוזמן
 • מורה: איאן גקובי

086390 - אוירואקוסטיקה - אביב

 • מורה: אבשלום מנלה

086390 - אוירואקוסטיקה - חורף

 • מורה: אבשלום מנלה

084311 - אוירו.בלתי דחיסה - אביב

 • מורה: אור אבני
 • מורה: ירון בן-עמי
 • מורה: אבשלום מנלה

084213 - תרמודינמיקה - אביב

 • מורה: ניר דרוקר
 • מורה: אלון לידור
 • מורה: יהב מושקוביץ
 • מורה: ערן שר

086480 - טורבו-מכונות - אביב

 • מורה: בני צוקורל

086480 - טורבו-מכונות - חורף

 • מורה: מיכאל פלמן
 • מורה: בני צוקורל

084143 - הנדסת מערכות - אביב תשפ"ב

 • מורה: לוטן ארד-לודר
 • מורה: צוף יואלס
 • מורה: גיל יודילביץ

084312 - אוירו דינמיקה דחיסה - אביב

 • מורה: יצחק פרנקל
 • מורה: מיכאל קרפ

086290 - בקרת מסלולים - אביב

 • מורה: אלכסנדר-לביא זיביצקר
 • מורה: דוד משנה

084505 - מכניקת המוצקים - אביב

 • מורה: חיים אברמוביץ
 • מורה: ליאור אשבל
 • מורה: תומר בן-אשר
 • מורה: אנטון רוניס

086730 - מערכות דינמיות מרושתות- ניתוח ותכן - חורף

 • מורה: דניאל זלזו

086730 - מערכות דינמיות מרושתות- ניתוח ותכן - אביב

 • מורה: מאור ברקסמאיר
 • מורה: דניאל זלזו

085804 - סמינריון בבקרה - אביב

 • מורה: ויטלי שפרמן