קורסים זמינים

23412886 - Introduction to computing with Python - Spring

קטגוריה: Computer Science
 • מורה: יוסי ויינשטיין
 • מורה: אברהם טל

23412681 - Introduction to Computer Language C - Winter

קטגוריה: Computer Science
 • מורה: יוסי ויינשטיין
 • מורה: אברהם טל

2341268186 - Introduction to Computer Language C - Spring

קטגוריה: Computer Science
 • מורה: יוסי ויינשטיין
 • מורה: אברהם טל

23411782 - Introduction to Computer Science H - winter

קטגוריה: Computer Science
 • מורה: אלכסנדר ליבוב
 • מורה: ילנה נופברי

23410682 - Introduction to Computer Science H - spring

קטגוריה: Computer Science
 • מורה: ברוך זיו
 • מורה: ילנה נופברי

23410682 - Introduction to Computer Science H - Winter

קטגוריה: Computer Science
 • מורה: ילנה נופברי
 • מורה: יורי פלדמן

2341268487 - Introduction to Computer Language C - winter

קטגוריה: Computer Science

23412681 - Introduction to Computer Language C – Mini Semester - winter

קטגוריה: Computer Science
 • מורה: יחיאל קמחי