קורסים זמינים

324069 - Hebrew 33 - Winter

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: צילה טוביאנה

324065 - עברית 2 - חורף

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: סגולה אווסקר
 • מורה: מיכל ירוקר

324299 - Terrorism Jihad and State Response - Winter

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: ישראל נאמן

324061 - Medical Hebrew – Beginners 1 - Summer

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: גיזלה וילדבאום-לדר
 • מורה: מורן לביא
 • מורה: רוברט-אירה לובין
 • מורה: רות עמית
 • מורה: אלעד רובין

324879 - Introduction to contemporary Israeli society - Spring

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: אביטל בינה-פולק

32403318 - Technical English - Mathematics and Physics - Spring

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: טובה-גיטה דרור
 • מורה: מיכל חיטין-שטיינר
 • מורה: אורית רבקין
 • מורה: צפורה רקדזון

32403317 - Technical English - Architecture - Spring

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: טובה-גיטה דרור
 • מורה: מיכל חיטין-שטיינר
 • מורה: מיכל טל

324463 - History of the Middle-East - Spring

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: ישראל נאמן

32428285 - Politics of Identities: A Multicultural Perspective on Israeli Society - Spring

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: אביטל בינה-פולק

32428285 - Politics of Identities: A Multicultural Perspective on Israeli Society - Winter

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: אביטל בינה-פולק

3248798184868785 - Issues in Contemporary Israeli Society - Winter

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: אביטל בינה-פולק
 • מורה: עירית פרידמן

3240668186 - Hebrew 3 - Spring

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: צילה טוביאנה

3240708186 - Hebrew 44 - Spring

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: צילה טוביאנה

324299 - Terrorism Jihad and State Response - Spring

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: ישראל נאמן

324463 - History of the Middle-East - winter

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: ישראל נאמן

32487982 - Issues in Contemporary Israeli Society – Innovation

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: עירית פרידמן

32488185 - Topics in the History of the Jewish People - Spring

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: ישראל נאמן

32488085 - Archeology and History in the Holy Land - Spring

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: ישראל נאמן

32487985 - Issues in Contemporary Israeli Society - Winter

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: אביטל בינה-פולק
 • מורה: עירית פרידמן

32487985 - Issues in Contemporary Israeli Society - Spring

קטגוריה: Humanities and Arts
 • מורה: עירית פרידמן