קורסים זמינים

096414 - סטטיסטיקה תעשייתית - חורף - קבוצה 99

 • מורה: גקי אשר
 • מורה: נדיה בורדו
 • מורה: דניאל גולודניצקי
 • מורה: אורון מדמון

09481583 - Business Plan for Commercializing - Summer

 • מורה: שלום אורבך

09680885 - Selected Topics in Management- Spring

 • מורה: רמי גזית

09448186 - Int. to Probability and Statistics - Spring

 • מורה: ליאור אשבל
 • מורה: גקי אשר

09681785 - Innovation Journalism - winter

 • מורה: נירית וייס-בלט

09658181 - Selected Topics in Economics - spring

 • מורה: דן מרום

09765783 - Organizations and Entrepreneurship - Summer

 • מורה: רונית יצחקי

097657 - Organizations and Entrepreneurship - spring

 • מורה: רונית יצחקי

098793 - Entrepreneurial Economics and Finance - spring

 • מורה: זאב גנאור
 • מורה: שרון טל-איצקוביץ
 • מורה: הארי יוקלה
 • מורה: ירון עמיר
 • מורה: קרן רובין

09879383 -Selected Topics in Finance - spring

09974583 - Selected Topics in Entrepreneurship - The Lean Startup - summer

 • מורה: רמי גזית

099745 - Fundamentals of High-tech Entrepreneurship - spring

 • מורה: זאב גנאור
 • מורה: שרון טל-איצקוביץ
 • מורה: הארי יוקלה
 • מורה: קרן רובין

09765785 - Business Model for Commercializing: The Lean Startup - Spring

 • מורה: רמי גזית

094815 - Project in Entrepreneurship - spring

 • מורה: זאב גנאור
 • מורה: שרון טל-איצקוביץ
 • מורה: הארי יוקלה
 • מורה: קרן רובין

096815 - Fundamentals in Technology Start-ups - international

 • מורה: זאב גנאור
 • מורה: הארי יוקלה
 • מורה: עדי פז

096326 - Introduction to Scheduling - international

 • מורה: לירון ידידציון
 • מורה: שחר מינץ

09448084 - Statistics and probability - Spring

09448081 - Introduction to Probability and Statistics - winter

 • מורה: גקי אשר
 • מורה: רונן בן-יהודה
 • מורה: לוטם פלד
 • מורה: ניר רוני-ראובן

09976085 - Managerial Negotiation Management - Spring

 • מורה: עידן זליקוביץ

09976081 - Workpshop Negotation Management - spring

 • מורה: עידן זליקוביץ