קורסים זמינים

016503 - קיים של חומרי בנייה ומבנים - חורף

 • מורה: אלכסנדר מזוב
 • מורה: קונסטנט קובלר

019719 - הנדסת אנוש בתעבורה 1 - חורף

 • מורה: רעות סעדיה

019814 - נושאים מתקדמים בפוטוגרמטריה אנליטית - חורף

 • מורה: צחי שטיין

014153 - מבני בטון 1 - קיץ

 • מורה: נחמן מלכיאל
 • מורה: שי פלדפוגל

014618 - מבוא לנהול ובטיחות בבנייה - חורף

 • מורה: ענת זיצק-פנחס

016304 - פיזיקה מתקדמת של אטמוספירה - אביב

 • מורה: דוד ברודאי

018503 - שיטות ניסוי מתקדמות בחומרי בנייה - אביב

 • מורה: סמיון זוטובסקי
 • מורה: אלכסנדר מזוב

014318 - הסביבה בעידן הטכנולוגי - אביב

 • מורה: יוחאי כרמל
 • מורה: חגית נטע

014304 - הטכנולוגיה והגנת הסביבה - אביב

019057 - סמינרים לדוקטורנטים - אביב

 • מורה: ליאור לוי
 • מורה: אלכס פורמן

017006 - עקרונות חישה במערכות טבעיות - אביב

 • מורה: רפאל לינקר

01485971 - מיפוי ימי - חורף

 • מורה: ברי גרינקר

018501 - הערכת מחזור חיים במערכות הנדסה אזרחית וסביבתית - ח…

 • מורה: סברינה ספטארי

018121 - עקרונות היציבות של מבנים - חורף

 • מורה: יסכה גולדפלד

019058 - Modeling phenomena of flow and transport in porous media - Winter

 • מורה: יעקב בר
 • מורה: אלכס פורמן

019057 - סמינרים לדוקטורנטים - חורף

 • מורה: דוד ברודאי
 • מורה: דורון כצמן

014935 - שיטות מדידה - חורף

 • מורה: אריאל וינשטוק
 • מורה: דולב טרמין
 • מורה: רפאל לינקר

01486471 - מחנה מדידות 2 - קיץ

 • מורה: גלעד אבן-צור
 • מורה: יואל לדין-גייניץ

014630 – אספקטים משפטיים בבנייה - חורף

 • מורה: אמיל ברגינר
 • מורה: אמנון כץ

019726 - נושאים מתקדמים בהנדסת דרכים - קיץ

 • מורה: שלמה בכור
 • מורה: תומר טולדו
 • מורה: אריה סידס