קורסים זמינים

019621 - נושאים מתקדמים בניהול הבניה - חורף

  • מורה: שלהבת ליבוביץ-צור

019707 - טכנולוגיות מתקדמות בסלילת מיסעות - חורף

019704 - מעבדה לחמרי מבנה דרכים 1 - חורף

019141 - דינמיקה של מיבנים 1 - חורף

018825 - ניתוח ספקטראלי בגיאודזיה - חורף

018507 - סמינר מתקדם במדעי הבנייה - חורף

018423 - סמינר מתקדם בגיאוטכניקה - חורף

018310 - סמינר מתקדם בהנדסת סביבה ומים - חורף

018130 - סמינר מתקדם בהנדסת מבנים - חורף

016828 - עקרונות בהערכת שווי מקרקעין - חורף

014966 - פרויקט בהנדסה סביבתית 2 - חורף

014943 - מעבדה לבקרה - חורף

  • מורה: אריאל וינשטוק
  • מורה: רפאל לינקר

014885 - קדסטר 2 - חורף

  • מורה: לילך טינסקי
  • מורה: הייתם שאהין

014882 - ניהול מקרקעין - חורף

014726 - בטיחות בדרכים-תסקרים והתקנים - חורף

  • מורה: קרולין מטר

014721 - פרויקט בתכנון תחבורה - חורף

  • מורה: רוברט אסחאק

014503 - פרויקט מעבדתי בחומרי בניה (1) - חורף

  • מורה: קונסטנט קובלר

014153 - מבני בטון 1 - חורף

  • מורה: ארודיתה סליג'י

014011 - הנדסה לקהילות מתפתחות - חורף

019430 - ביסוס - חורף