קורסים זמינים

016124 - מבנים מרחביים - חורף

 • מורה: שי פלדפוגל

016339 - גורל מזהמים אנתרופוגנים בסביבה - חורף

 • מורה: עדי איש-עם--רדיאן
 • מורה: ליאור לוי

014309 - טכנו. מים ושפכים - חורף

 • מורה: יורי גנדל
 • מורה: פז נתיב
 • מורה: גדעון עמיקם

019006 - שיטות כמותיות במערכות הנד. וניהול - חורף

 • מורה: שלמה בכור
 • מורה: מיראן חויס

018814 - אנליזה של רשתות - חורף

 • מורה: גלעד אבן-צור

016503 - קיים של חומרי בנייה ומבנים - חורף

 • מורה: אלכסנדר מזוב
 • מורה: קונסטנט קובלר

019719 - הנדסת אנוש בתעבורה 1 - חורף

 • מורה: רעות סעדיה

019814 - נושאים מתקדמים בפוטוגרמטריה אנליטית - חורף

 • מורה: צחי שטיין

014153 - מבני בטון 1 - קיץ

 • מורה: נחמן מלכיאל
 • מורה: שי פלדפוגל

014618 - מבוא לנהול ובטיחות בבנייה - חורף

 • מורה: גיל ואנג
 • מורה: ענת זיצק-פנחס
 • מורה: ליאור פיוטרקובסקי
 • מורה: פאדי שאהין

016304 - פיזיקה מתקדמת של אטמוספירה - אביב

 • מורה: דוד ברודאי

018503 - שיטות ניסוי מתקדמות בחומרי בנייה - אביב

 • מורה: סמיון זוטובסקי
 • מורה: אלכסנדר מזוב

014318 - הסביבה בעידן הטכנולוגי - אביב

 • מורה: יוחאי כרמל
 • מורה: חגית נטע

014304 - הטכנולוגיה והגנת הסביבה - אביב

019057 - סמינרים לדוקטורנטים - אביב

 • מורה: ליאור לוי
 • מורה: אלכס פורמן

017006 - עקרונות חישה במערכות טבעיות - אביב

 • מורה: רפאל לינקר

01485971 - מיפוי ימי - חורף

 • מורה: ברי גרינקר

018501 - הערכת מחזור חיים במערכות הנדסה אזרחית וסביבתית - ח…

 • מורה: סברינה ספטארי

018121 - עקרונות היציבות של מבנים - חורף

 • מורה: יסכה גולדפלד

019058 - Modeling phenomena of flow and transport in porous media - Winter

 • מורה: יעקב בר
 • מורה: אלכס פורמן