קורסים זמינים

018130 - סמינר מתקדם בהנדסת מבנים - חורף

016828 - עקרונות בהערכת שווי מקרקעין - חורף

014966 - פרויקט בהנדסה סביבתית 2 - חורף

014943 - מעבדה לבקרה - חורף

 • מורה: אריאל וינשטוק
 • מורה: רפאל לינקר

014885 - קדסטר 2 - חורף

 • מורה: לילך טינסקי
 • מורה: הייתם שאהין

014882 - ניהול מקרקעין - חורף

014726 - בטיחות בדרכים-תסקרים והתקנים - חורף

 • מורה: קרולין מטר

014721 - פרויקט בתכנון תחבורה - חורף

 • מורה: רוברט אסחאק

014503 - פרויקט מעבדתי בחומרי בניה (1) - חורף

 • מורה: קונסטנט קובלר

014153 - מבני בטון 1 - חורף

 • מורה: ארודיתה סליג'י

014011 - הנדסה לקהילות מתפתחות - חורף

019430 - ביסוס - חורף

019148 - תכן מבנים תחת עומסי הדף ואימפקט

 • מורה: יחזקאל-חזי גריסרו

019702 - תכן מתקדם של מיסעות כפיפות - אביב

 • מורה: אריה סידס

014722 - פרויקט בתעבורה - אביב

 • מורה: תמיר בלשה

014879 - מיפוי נושאי - אביב

 • מורה: איתמר מלגאק
 • מורה: אופיר רגב-אלמוג

019058 – אנרגיה מתחדשת למהנדסי סביבה

 • מורה: נתן בלנק
 • מורה: גיא רמון

019309 - טיפול מתקדם במים - אביב

 • מורה: אורי להב
 • מורה: פז נתיב

016209 - הנדסת נמלים וחופים - אביב

 • מורה: נתאי דרימר
 • מורה: דן ליברזון
 • מורה: שגיא קנובלר

014852 - מדידות GPS - חורף

 • מורה: ניזאר אבו-עקל
 • מורה: עמיר עוז