קורסים זמינים

046195 - Introduction to Machine Learning - international

קטגוריה: Electrical Engineering

04619583 - Introduction to Machine Learning - Summer

קטגוריה: Electrical Engineering
  • מורה: אור יאיר
  • מורה: רגב כהן