קורסים זמינים

999926590809 - ניהול מוצר 2

 • מורה: לודה גופין
 • מורה: לאון מאלאלל

999983520577 - שדרוג מהנדסי תוכנה 2

 • מורה: אייל אביטל
 • מורה: סרגיי אליינוב
 • מורה: רועי בסר
 • מורה: לודה גופין
 • מורה: איתי גת
 • מורה: נועם כפיר
 • מורה: עדי מלאך
 • מורה: אבי עופר
 • מורה: צורי ערבה
 • מורה: לאוניד רסקין
 • מורה: עמיר תומר

999926590808 - ניהול המוצר 1

 • מורה: לודה גופין
 • מורה: לאון מאלאלל

תגבור במתמטיקה - חיפה

 • מורה: עליזה מלק
 • מורה: טלי רז

תגבור במטל"ב - תל אביב

 • מורה: ליאת ברוק
 • מורה: אסף שפיינר

תגבור במתמטיקה - תל אביב

 • מורה: אריאל ליפה
 • מורה: עליזה מלק

ניתוח מערכות מידע 18, יולי 2017 שרונה

 • מורה: אריאל ליפה
 • מורה: ביאנה מנדל
 • מורה: ברקת פלד