קורסים זמינים

276001 - רפואת שינה - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: מיכה דרעי
 • מורה: ענת ורמוס
 • מורה: רחל נוה
 • מורה: תמר עציוני
 • מורה: גיורא פילר

274326 - להיות רופא-סוגיות תרבותיות אתיות 5 - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: דרור איזנבוד
 • מורה: יעל שבתאימוסי

274335 - להיות רופא-סוגיות תרבותיות אתיות 5 - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: צבי גוטמכר
 • מורה: גלית כהן
 • מורה: אבי רוטשילד
 • מורה: אריה ריסקין
 • מורה: יעל שבתאימוסי
 • מורה: עופר שמגר

278460 - פרוק חלבונים-פזיולוגיה ופתולוגיה- חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: אריאל סטנהיל
 • מורה: אהרון צחנובר
 • מורה: דניאל קורניצר

278460 - פרוק חלבונים-פזיולוגיה ופתולוגיה- אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: אריאל סטנהיל
 • מורה: אהרון צחנובר
 • מורה: דניאל קורניצר

278414 - פרמקולוגיה - הקדמה - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: יובל אלוף
 • מורה: גוהן פינברג

277316 - רצפטורים - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: מיכל להב

274255 - להיות רופא-חשיפה למקצוע הרפואה 3 (שנה ב') - חורף תש"פ

קטגוריה: רפואה
 • מורה: יזיד טוקאן
 • מורה: גלית כהן
 • מורה: אבי רוטשילד
 • מורה: אריה ריסקין
 • מורה: יעל שבתאימוסי

274142 - להיות רופא-חשיפה למקצוע הרפואה 1 (שנה א') - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: גלית כהן
 • מורה: גדעון סרוקה
 • מורה: מיכאל קאפמן
 • מורה: אבי רוטשילד
 • מורה: אריה ריסקין

274132 - להיות רופא-חשיפה למקצוע רפואה 2 (שנה א') - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: דרור איזנבוד
 • מורה: יעל שבתאימוסי
 • מורה: יעל שחור-מיוחס

278462 - שיתוף פעולה קוריטקלי- תת קורטיקלי - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: עירית רגב

תוכנית פיתוח סגל בפקולטה לרפואה

קטגוריה: רפואה
 • מורה: יוסי בר נחום
 • מורה: רחל נוה
 • מורה: עירית רגב

278463 - נושאים עדכניים במחלות נוירודגנרטיביות - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: גוהן פינברג

278029 - סוגיות באימונולוגיה - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: אורלי אבני

274181 - Epidemiology - winter

קטגוריה: רפואה
 • מורה: רונית אלמוג
 • מורה: אטי דובא
 • מורה: צבי דוולצקי
 • מורה: שרה הלוי
 • מורה: קרן לנדסמן
 • מורה: וליד סליבא
 • מורה: אן קירשנבאום
 • מורה: רנא שיבלי

274517 - רפואת נשים ומילדות - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: אלעד מי דן

274309 - Hematology - spring

קטגוריה: רפואה
 • מורה: נתנאל הורוביץ
 • מורה: חנה רוזנבאום

274346 - Technology Development and Entrepreneur - spring

קטגוריה: רפואה
 • מורה: אורי רוזנשיין

274176 - General Pathology - winter

קטגוריה: רפואה
 • מורה: איילה ארד
 • מורה: עופר בן-יצחק
 • מורה: גבריאל גרויסמן
 • מורה: צבי דוולצקי
 • מורה: שרה הלוי
 • מורה: יבגני ולודבסקי
 • מורה: יניב זהר
 • מורה: פיליפ טרוגובוף
 • מורה: מיכאל לוריא
 • מורה: אינה נרודיצקי
 • מורה: אדמונד סבו
 • מורה: אייל עשור
 • מורה: יעל פישר
 • מורה: לאה שכטמן

276203 - מבנה ותפקוד המוח - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: רביב אלון
 • מורה: עמרי ברק
 • מורה: יורם גוטפרוינד
 • מורה: ירון דוד
 • מורה: דור-משה דרדיקמן
 • מורה: סיימון וולפסון
 • מורה: איגור ויינר
 • מורה: נעם זיו
 • מורה: מוחמד חטיב
 • מורה: אור כהן-ענבר
 • מורה: אדו פרלמן
 • מורה: איתמר קאהן
 • מורה: גקי שילר
 • מורה: יצחק שילר