קורסים זמינים

274072 - רפואה מעבדתית - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: גוליאן גדעון
 • מורה: גוזפינה חאג
 • מורה: מיכאל טימנר
 • מורה: מריאל-אודל קפלן
 • מורה: גלית שריג

278475 - בקרת הביטוי הגנטי בהתפתחות וסרטן - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: אמיר אורין
 • מורה: תומס שולטהייס

274349 - פתולוגיה כללית - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: יניב זהר
 • מורה: אייל עשור

Student Services: Surviving Medical School

קטגוריה: רפואה
 • מורה: רוברט-אירה לובין
 • מורה: אנדרו לוי
 • מורה: דוד רבינוביץ

275203 - מיניות האדם - הנורמלי והאבנורמלי - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: דוד רבינוביץ

274320 - אתיקה ומשפט רפואי - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: גרשון גרונפלד

274070 - מבוא לרפואה מעבדתית - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: חאזם ספורי
 • מורה: מריאל-אודל קפלן
 • מורה: גני שקלובר
 • מורה: גלית שריג

274353 - שיטות מתקדמות בביוסטטיסטיקה - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: נדיה בורדו
 • מורה: עודד ברגמן
 • מורה: נעמה וולף
 • מורה: שלי מושנברג

274136 - Behavioral Sciences - winter

קטגוריה: רפואה
 • מורה: צבי דוולצקי
 • מורה: שרה הלוי
 • מורה: אוולין קמפ

274355 - Principles of Pharmacology - winter

קטגוריה: רפואה
 • מורה: יובל אלוף
 • מורה: סימון אנגלנדר
 • מורה: משה גביש
 • מורה: צבי דוולצקי
 • מורה: שרה הלוי
 • מורה: דוד ירניצקי
 • מורה: ישעיהו-שי כץ
 • מורה: אנדרו לוי
 • מורה: עידו ליבנה
 • מורה: בת-בריאנה מורינסון
 • מורה: גוהן פינברג
 • מורה: דן פרבשטיין

278474 - ניסויי מופת בביולוגיה מולקולארית - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: מיכאל פריי

274172 - Anatomy 2 - spring

קטגוריה: רפואה
 • מורה: איימי איזנברג
 • מורה: יהודה-אהרן ביילין
 • מורה: גיל בן-דוד
 • מורה: טל בן-קיקי
 • מורה: חגי בר-יוסף
 • מורה: הנא דאמוני-ח'ורי
 • מורה: צבי דוולצקי
 • מורה: יעל דרדיקמן
 • מורה: שרה הלוי
 • מורה: יוסף-צבי וינברג
 • מורה: חיים כהן
 • מורה: אנדרו לוי
 • מורה: הרלי מרקל
 • מורה: אופיר נסיכי
 • מורה: סיביל-שרה סיילופסקי
 • מורה: יונתן קלצ'בסקי
 • מורה: תומס שולטהייס

274001 - מבוא לאנטומיה מיקרוסקופית ומקרוסקופית - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: תמרה בירמן
 • מורה: סיימון וולפסון
 • מורה: אורן רום
 • מורה: אברהם רזניק

278014 - סמינר במוח והתנהגות - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: עמרי ברק
 • מורה: דור-משה דרדיקמן
 • מורה: איתמר קאהן

275317 - ספרות ורפואה - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: חאלד כרכבי
 • מורה: מיכאל קאפמן
 • מורה: איריס שושני-הלביץ

277460 - ביוכימיה גנטית של מחלות באדם - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: חנה מנדל

278445 - הבסיס הביולוגי של הפרעות נוירופסיכיאטריות - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: דורית בן-שחר

274232 - מבוא לפסיכולוגיה רפואית - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: נדב וינטראוב

274232 - פסיכולוגיה וסוציולוגיה 1 לרפואנים - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: קרן אור-חן

275315 - אלימות במשפחה - סטודנטים - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: חגית דסקל-ויכהנדלר