קורסים זמינים

278031 - מיקרוסקופיה מעשית - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: שני בן-דורי
 • מורה: תמר גטניו
 • מורה: ליאורה גריון
 • מורה: ניצן דהן
 • מורה: מעין דובשני-עשת
 • מורה: נעם זיו
 • מורה: עידית זיס-טובי
 • מורה: ליאור ליבה
 • מורה: גקי שילר
 • מורה: עופר שנקר

278005 - אימונולוגיה מדרן - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: אסיה רולס

274327 - להיות רופא - סוגיות תרבותיות ואתיות ברפואה - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: דרור איזנבוד
 • מורה: מיכאל קאפמן
 • מורה: יעל שבתאימוסי

274366 - להיות רופא 6 - סוגיות תרבותיות ואתיות ברפואה - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: גלית כהן
 • מורה: מיכאל קאפמן
 • מורה: יעל שבתאימוסי

276431 - רדיקלים חופשיים - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: אברהם רזניק

275302 - טיפולים ביולוגים למחלות דלקתיות - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: גלית כהן
 • מורה: אהרן קסל
 • מורה: נתן קרין

276001 - רפואת שינה - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: מיכה דרעי
 • מורה: ענת ורמוס
 • מורה: רחל נוה
 • מורה: תמר עציוני
 • מורה: גיורא פילר

274326 - להיות רופא-סוגיות תרבותיות אתיות 5 - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: דרור איזנבוד
 • מורה: יעל שבתאימוסי

274335 - להיות רופא-סוגיות תרבותיות אתיות 5 - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: צבי גוטמכר
 • מורה: גלית כהן
 • מורה: אבי רוטשילד
 • מורה: אריה ריסקין
 • מורה: יעל שבתאימוסי
 • מורה: עופר שמגר

278460 - פרוק חלבונים-פזיולוגיה ופתולוגיה- חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: אריאל סטנהיל
 • מורה: אהרון צחנובר
 • מורה: דניאל קורניצר

278460 - פרוק חלבונים-פזיולוגיה ופתולוגיה- אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: אריאל סטנהיל
 • מורה: אהרון צחנובר
 • מורה: דניאל קורניצר

278414 - פרמקולוגיה - הקדמה - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: יובל אלוף
 • מורה: גוהן פינברג

277316 - רצפטורים - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: מיכל להב

278471 - עקרונות ויישומים של מיון תאים על בסיס צבע פלורוסנ…

קטגוריה: רפואה
 • מורה: שירי בלומנפלד-קאן
 • מורה: אמיר גראו
 • מורה: קסניה מגידיי
 • מורה: בן קורין
 • מורה: עופר שנקר
 • מורה: יובל שקד

274255 - להיות רופא-חשיפה למקצוע הרפואה 3 (שנה ב') - חורף תש"פ

קטגוריה: רפואה
 • מורה: יזיד טוקאן
 • מורה: גלית כהן
 • מורה: אבי רוטשילד
 • מורה: אריה ריסקין
 • מורה: יעל שבתאימוסי

274142 - להיות רופא-חשיפה למקצוע הרפואה 1 (שנה א') - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: גלית כהן
 • מורה: גדעון סרוקה
 • מורה: מיכאל קאפמן
 • מורה: אבי רוטשילד
 • מורה: אריה ריסקין
 • מורה: יעל שבתאימוסי

274132 - להיות רופא-חשיפה למקצוע רפואה 2 (שנה א') - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: דרור איזנבוד
 • מורה: יעל שבתאימוסי
 • מורה: יעל שחור-מיוחס

278462 - שיתוף פעולה קוריטקלי- תת קורטיקלי - אביב

קטגוריה: רפואה

תוכנית פיתוח סגל בפקולטה לרפואה

קטגוריה: רפואה
 • מורה: יוסי בר נחום
 • מורה: עירית לויט
 • מורה: רחל נוה

278463 - נושאים עדכניים במחלות נוירודגנרטיביות - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: גוהן פינברג