קורסים זמינים

278016 - סמינר במוח והתנהגות - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: עמרי ברק
 • מורה: דור-משה דרדיקמן

278484 - התנהגות למידה וזכרון - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: אברהם אביטל
 • מורה: שי ברלין
 • מורה: עמרי ברק
 • מורה: דור-משה דרדיקמן
 • מורה: איתמר קאהן
 • מורה: עירית רגב

2742192122 - ביוסטטיסטיקה ביולוגים - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: נדיה בורדו
 • מורה: נעמה וולף
 • מורה: יעקב רוזנפלד

מיומנויות על-שמע בסיסיות לרפואנים 2017

קטגוריה: רפואה
 • מורה: ליאת אינשטיין
 • מורה: מאזן אליאס
 • מורה: גלית דיכטרמן
 • מורה: באהר כריים
 • מורה: מורן לביא
 • מורה: רחל נוה
 • מורה: איילת רז-פסטר

מיומנויות על-שמע בסיסיות לרפואנים 2019

קטגוריה: רפואה
 • מורה: ליאת אינשטיין
 • מורה: מאזן אליאס
 • מורה: גלית דיכטרמן
 • מורה: באהר כריים
 • מורה: מורן לביא
 • מורה: רחל נוה
 • מורה: איילת רז-פסטר

מיומנויות על-שמע בסיסיות לרפואנים

קטגוריה: רפואה
 • מורה: ליאת אינשטיין
 • מורה: מאזן אליאס
 • מורה: גלית דיכטרמן
 • מורה: באהר כריים
 • מורה: מורן לביא
 • מורה: רחל נוה
 • מורה: איילת רז-פסטר

274239 - Microbiology TeAmS - winter

קטגוריה: רפואה
 • מורה: סרג אנקרי
 • מורה: נעמה גבע-זטורסקי
 • מורה: צבי דוולצקי
 • מורה: שרה הלוי
 • מורה: אנדרו לוי
 • מורה: עודד לוינזון
 • מורה: דניאל קורניצר
 • מורה: תמר קליינברגר
 • מורה: ציפורה קרא-עז

274137 - התא לרפואנים - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: שגיא אבלסון
 • מורה: לירון ברגר
 • מורה: הגר גרינולד
 • מורה: רונית היינריך
 • מורה: קטי חכים
 • מורה: פלג חסון
 • מורה: גילה מאור

274240 - הקורס המשולב למורפולוגיה של האדם - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: דרור איזנבוד
 • מורה: אילן גרינוולד
 • מורה: אורי הברפלד
 • מורה: חיים כהן
 • מורה: רז פלטי
 • מורה: גאולה קלורין
 • מורה: אייל רוזנברג
 • מורה: תומס שולטהייס
 • מורה: רובי שלום-פוירשטיין

278401 - נוירוטרנסמיטר מח - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: משה גביש
 • מורה: ישעיהו-שי כץ
 • מורה: סילביה מנדל
 • מורה: עירית רגב

276003 - השתרשות העובר-מנגנונים מולקולריים - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: רואן דאמוני

274072 - רפואה מעבדתית - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: גוליאן גדעון
 • מורה: ג'וזפינה חאג'
 • מורה: מיכאל טימנר
 • מורה: מריאל-אודל קפלן
 • מורה: גלית שריג

278475 - בקרת הביטוי הגנטי בהתפתחות וסרטן - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: אמיר אורין
 • מורה: תומס שולטהייס

274349 - פתולוגיה כללית - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: יניב זהר
 • מורה: אייל עשור

Student Services: Surviving Medical School

קטגוריה: רפואה
 • מורה: רוברט-אירה לובין
 • מורה: אנדרו לוי
 • מורה: דוד רבינוביץ

275203 - מיניות האדם - הנורמלי והאבנורמלי - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: דוד רבינוביץ

274320 - אתיקה ומשפט רפואי - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: גרשון גרונפלד

274070 - מבוא לרפואה מעבדתית - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: חאזם ספורי
 • מורה: מריאל-אודל קפלן
 • מורה: גני שקלובר
 • מורה: גלית שריג

274353 - שיטות מתקדמות בביוסטטיסטיקה - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: נדיה בורדו
 • מורה: עודד ברגמן
 • מורה: נעמה וולף
 • מורה: שלי מושנברג

274136 - Behavioral Sciences - winter

קטגוריה: רפואה
 • מורה: צבי דוולצקי
 • מורה: שרה הלוי
 • מורה: אוולין קמפ