קורסים זמינים

278475 - בקרת הביטוי הגנטי בהתפתחות וסרטן - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: אמיר אורין
 • מורה: תומס שולטהייס

274349 - פתולוגיה כללית - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: יניב זהר
 • מורה: אייל עשור

Student Services: Surviving Medical School

קטגוריה: רפואה
 • מורה: רוברט-אירה לובין
 • מורה: אנדרו לוי
 • מורה: דוד רבינוביץ

275203 - מיניות האדם - הנורמלי והאבנורמלי - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: דוד רבינוביץ

274320 - אתיקה ומשפט רפואי - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: גרשון גרונפלד

274070 - מבוא לרפואה מעבדתית - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: חאזם ספורי
 • מורה: מריאל-אודל קפלן
 • מורה: גני שקלובר
 • מורה: גלית שריג

274353 - שיטות מתקדמות בביוסטטיסטיקה - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: נדיה בורדו
 • מורה: עודד ברגמן
 • מורה: נעמה וולף
 • מורה: שלי מושנברג

274136 - Behavioral Sciences - winter

קטגוריה: רפואה
 • מורה: צבי דוולצקי
 • מורה: שרה הלוי
 • מורה: אוולין קמפ
 • מורה: אלעד רובין

278474 - ניסויי מופת בביולוגיה מולקולארית - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: מיכאל פריי

274001 - מבוא לאנטומיה מיקרוסקופית ומקרוסקופית - חורף תש"ף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: תמרה בירמן
 • מורה: סיימון וולפסון
 • מורה: רחל נוה
 • מורה: אורן רום
 • מורה: אברהם רזניק

278014 - סמינר במוח והתנהגות - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: עמרי ברק
 • מורה: דור-משה דרדיקמן
 • מורה: איתמר קאהן

275317 - ספרות ורפואה - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: חאלד כרכבי
 • מורה: מיכאל קאפמן
 • מורה: איריס שושני-הלביץ

277460 - ביוכימיה גנטית של מחלות באדם - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: חנה מנדל

278445 - הבסיס הביולוגי של הפרעות נוירופסיכיאטריות - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: דורית בן-שחר
 • מורה: עירית רגב

274232 - מבוא לפסיכולוגיה רפואית - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: נדב וינטראוב

274232 - פסיכולוגיה וסוציולוגיה 1 לרפואנים - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: קרן אור-חן

275315 - אלימות במשפחה - סטודנטים - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: חגית דסקל-ויכהנדלר

278031 - מיקרוסקופיה מעשית - חורף

קטגוריה: רפואה
 • מורה: שני בן-דורי
 • מורה: שי ברלין
 • מורה: מליה גורביץ
 • מורה: מיה הולדנגרבר
 • מורה: חגי וולפנזון
 • מורה: נעם זיו
 • מורה: רז פלטי
 • מורה: ליאור קלרמן
 • מורה: כרמל רוטשילד
 • מורה: ליהי שאולוב
 • מורה: תומס שולטהייס
 • מורה: גקי שילר
 • מורה: אריאל שמש
 • מורה: עופר שנקר

278005 + 278416 - אימונולוגיה מדרן - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: דבורה יבלונסקי
 • מורה: דורון מלמד
 • מורה: נתן קרין
 • מורה: עירית רגב
 • מורה: אסיה רולס
 • מורה: שי שן-אור

274327 - להיות רופא - סוגיות תרבותיות ואתיות ברפואה - אביב

קטגוריה: רפואה
 • מורה: דרור איזנבוד
 • מורה: מיכאל קאפמן
 • מורה: יעל שבתאימוסי