Available courses

274526 - כירורגיה 1ח - שנתי

Category: רפואה
 • מורה: ליאת אינשטיין
 • מורה: דקלה הראל
 • מורה: ריאד חדאד
 • מורה: מורן לביא
 • מורה: רחל נוה
 • מורה: דורון קופלמן
 • מורה: יורם קלוגר

274503 - רפואה פנימית 1ת - שנתי

Category: רפואה
 • מורה: ליאת אינשטיין
 • מורה: מאזן אליאס
 • מורה: באהר כריים
 • מורה: מורן לביא
 • מורה: רחל נוה
 • מורה: איילת רז-פסטר

274533 - מבוא לרפואת ילדים – שנה ה - שנתי

Category: רפואה
 • מורה: ליאת אינשטיין
 • מורה: עינת אמסלם
 • מורה: עינב בלנש
 • מורה: יעקב גניזי
 • מורה: עמר הבר
 • מורה: רים חביב-סמעאן
 • מורה: זיתון חוסיין
 • מורה: ליזה יחיעם
 • מורה: טלי יעקב
 • מורה: מורן לביא
 • מורה: איאס מדליג
 • מורה: עוז מרדכי
 • מורה: רחל נוה
 • מורה: סחר נסאר
 • מורה: יצחק סרוגו
 • מורה: מורן פלונסקי-תודר
 • מורה: רונן שפיגל

274402 - מבוא לרפואה קלינית (מר"ק)- חורף

Category: רפואה
 • מורה: שי בריקמן
 • מורה: איילת רז-פסטר

274542 - נוירולוגיה - שנתי

Category: רפואה
 • מורה: יצחק שילר

274520 - דימות רפואי - חורף

Category: רפואה
 • מורה: אולה בר-יפימובסקי
 • מורה: זיו נאמן

275501 - אונקולוגיה- חורף

Category: רפואה

274514 - קרדיולוגיה - חורף

Category: רפואה
 • מורה: ליאור גפשטיין

274540 - גריאטריה - חורף

Category: רפואה
 • מורה: אפרת גיל

274541 - טיפול נמרץ - חורף

Category: רפואה
 • מורה: ירון בר-לביא

274539 - אורתופדיה - חורף

Category: רפואה
 • מורה: אוריאל גיבנבר

277210 - בריאות הציבור ומערכת הרפואה בארץ - חורף

Category: רפואה
 • מורה: גריפאת ראמי

274252 - פתוגנים אאוקריוט - חורף

Category: רפואה
 • מורה: אמילי אביטן-הרש
 • מורה: סרג אנקרי
 • מורה: דניאל קורניצר

274182 - ביוסטטיסטיקה - אביב

Category: רפואה
 • מורה: יעל אבוחצירה
 • מורה: נעמה וולף
 • מורה: נעם קפלן

274258 - מבוא לפסיכולוגיה רפואית - חורף

Category: רפואה
 • מורה: נדב וינטראוב

274529 - קלינית מתקדם ת - חורף

Category: רפואה
 • מורה: ריאד חדאד

278504 - מודל. מתמט. בחקר המח - חורף

Category: רפואה
 • מורה: עמרי ברק
 • מורה: פרידריך שוסלר

277301 - מנגנוני עיבוד כאב - חורף

Category: רפואה
 • מורה: ניר רוני-ראובן

274247 - וירולוגיה - חורף

Category: רפואה
 • מורה: מורן כהן
 • מורה: תמר קליינברגר
 • מורה: ציפורה קרא-עז

274400 - קורס שילוב מערכות - חורף

Category: רפואה
 • מורה: איל בראון
 • מורה: רואא ח'מאיסי
 • מורה: חגית פרציג