קורסים זמינים

20780695 - היבטים משפטיים - אביב

  • מורה: דרור לביא-אפרת

014883 - מעבדה בקדסטר - תוכנית מודדים - אביב

  • מורה: לילך טינסקי
  • מורה: עמיר עוז
  • מורה: אירינה פונומריוב
  • מורה: מוריה קלר
  • מורה: הייתם שאהין

999976564007 - רשתות בקרה גיאודטיות - תל אביב - חורף

  • מורה: יהושע גרינפלד
  • מורה: עמיר עוז
  • מורה: אליאס עיסאוי
  • מורה: ואדים רוחלין