קורסים זמינים

999908510160 - תכנון ובניה חלק א'

 • מורה: רותם בוארון

999902510160 - יסודות מיפוי ומדידה

 • מורה: רותם בוארון
 • מורה: משה בנחמו

999901510160 - יסודות המימון

 • מורה: מישל אשור
 • מורה: רותם בוארון

99990195 - יסודות המימון

 • מורה: מישל אשור
 • מורה: הדס ממן-בן-סימון

999913510157 - מבוא לתורת השמאות

 • מורה: מישל אשור

999913510155 - מבוא לתורת השמאות

99991198 - מיסוי מקרקעין

 • מורה: גיל אשכנזי
 • מורה: רותם בוארון
 • מורה: עמיר עוז

99991195 - מיסוי מקרקעין

 • מורה: מזרחי דודו
 • מורה: הדס ממן-בן-סימון

999911510155 - מיסוי מקרקעין

999910510157 - יסודות חשבונאות

 • מורה: רותם בוארון
 • מורה: אביטל ברקוביץ-סנאי
 • מורה: מזרחי דודו

999909510157 - תכנון ובניה חלק ב'

 • מורה: אביטל ברקוביץ-סנאי

999908510157 - תכנון ובניה חלק א'

 • מורה: אביטל ברקוביץ-סנאי
 • מורה: מיכל מטרני

99990798 - דינים

 • מורה: גיל אשכנזי
 • מורה: רותם בוארון
 • מורה: עמיר עוז

999906510157 - סטטיסטיקה

 • מורה: רותם בוארון
 • מורה: אביטל ברקוביץ-סנאי

99990595 - יסודות הנדסת בניין

 • מורה: הדס ממן-בן-סימון

99990598 - יסודות הנדסת בניין

 • מורה: רותם בוארון
 • מורה: עמיר עוז
 • מורה: אמיר שריג

999905510155 - יסודות הנדסת בניין

 • מורה: רותם בוארון

999904510157 - יסודות כלכלה ב' (הנדסה עירונית)

 • מורה: יובל ארבל
 • מורה: רותם בוארון

999903510157 - יסודות כלכלה א

 • מורה: מישל אשור
 • מורה: רותם בוארון
 • מורה: אביטל ברקוביץ-סנאי

99990295 - יסודות מיפוי ומדידה

 • מורה: משה בנחמו
 • מורה: הדס ממן-בן-סימון