קורסים זמינים

01485272 - מדידות GPS - אביב

 • מורה: אדם שופי
 • מורה: יחזקאל שריד

01481473 - חשבון תאום 1 - קיץ

 • מורה: לוי-יצחק הירץ
 • מורה: צחי שטיין

01486872 - פרויקט מתקדם במיפוי וגיאו-אינפורמציה - אביב

 • מורה: יהושע גרינפלד

01487872 - מיפוי ממוחשב - חורף

 • מורה: ניזאר אבו-עקל
 • מורה: מתן מור

01486772 - פרויקט גיאודטי 1 - חורף

01485172 - רשתות בקרה גיאודטיות - חורף

 • מורה: יהושע גרינפלד
 • מורה: איתמר מלג'אק
 • מורה: ואדים רוחלין

01484273 - יסודות המיפוי והמדידה 2 - חורף

 • מורה: עדו מסד
 • מורה: יחזקאל שריד

01486674 - סמינר במיפוי ספרתי - אביב

01683473 - סדנא בפיתוח ממ - אביב

 • מורה: גריגורי איליזירוב
 • מורה: אלי ספרא

01485271 - מדידות GPS - אביב

 • מורה: ניזאר אבו-עקל
 • מורה: עומר בר
 • מורה: עומרי סעדון
 • מורה: עמיר עוז

0140037274 - סטטיסטיקה - אביב

01486474 - מחנה מדידות 2 - ביניים

 • מורה: ניזאר אבו-עקל
 • מורה: יחזקאל שריד

01485274 - מדידות GPS אביב תשע"ט

 • מורה: עדו מסד
 • מורה: יחזקאל שריד

01481474 - חשבון תאום 1 - חורף

 • מורה: גריגורי איליזירוב
 • מורה: ליאור כהן
 • מורה: ירון פלוס

0148577374 - מערכות מידע גיאוגרפי - אביב

 • מורה: יהושע גרינפלד
 • מורה: שי-הלל זוסמן

2341127273 - מבוא למחשב שפת C בני ברק - חורף

 • מורה: ישראל גוטר
 • מורה: יחיאל קמחי

01400372 - סטטיסטיקה - חורף

 • מורה: אלכס גוטלר
 • מורה: יוסף לוריא

01482972 - תחיקת המדידה - חורף

10401974 - אלגברה ליניארית מ' - חורף

01486374 - מחנה מדידות 1 - קיץ

 • מורה: יהושע גרינפלד
 • מורה: שגיא דליות
 • מורה: יחזקאל שריד