• 103015 - הכנה במתמטיקה לטכניון

  • הפורום פתוח רק לסטודנטים שהתקבלו לטכניון.

    כל מי שירשם לקורס (בתשלום) יקבל הזמנה להצטרף לפורום הקורס באתר piazza בתוספת שם משתמש וסיסמה.

    חומר עזרפורום הקורס הישן