הודעות ועידכונים

תדפיסים וזכויות יוצריםתדפיסים וזכויות יוצרים

על ידי אולגה צ'ונטונוב בתאריך
מספר תגובות: 0

חומרי הוראה מוגנים, כדוגמת תדפיסים מתוך ספרים או מאמרים, ניתנים לקישור

באתר הקורס במערכת Moodle בלבד.

במידה ומקושרים לאתר הקורס חומרים מוגנים, הנכם מתבקשים להגביל את

הגישה לתלמידי הטכניון בלבד ולסגור את הגישה לאורחים, על-מנת לשמור על

זכויות היוצרים.

מרצים המעוניינים לקבל מידע נוסף מוזמנים לפנות למנהלת הספריה המרכזית,

גב' דליה דולב ddalia@technion.ac.il, טל' 2507.

במידה והקורס פתוח לאורחים, שאינם תלמידי הטכניון, הינכם מתבקשים להפנות

בקשה להסיר את הקישור לחומרי ההוראה המוגנים, לגב' פטריסיה וקס:

patricia@tx.technion.ac.il, טל: 2726.