הודעות ועידכונים

תדפיסים וזכויות יוצרים

תדפיסים וזכויות יוצרים

by אולגה צ'ונטונוב -
Number of replies: 0

חומרי הוראה מוגנים, כדוגמת תדפיסים מתוך ספרים או מאמרים, ניתנים לקישור

באתר הקורס במערכת Moodle בלבד.

במידה ומקושרים לאתר הקורס חומרים מוגנים, הנכם מתבקשים להגביל את

הגישה לתלמידי הטכניון בלבד ולסגור את הגישה לאורחים, על-מנת לשמור על

זכויות היוצרים.

מרצים המעוניינים לקבל מידע נוסף מוזמנים לפנות למנהלת הספריה המרכזית,

גב' דליה דולב ddalia@technion.ac.il, טל' 2507.

במידה והקורס פתוח לאורחים, שאינם תלמידי הטכניון, הינכם מתבקשים להפנות

בקשה להסיר את הקישור לחומרי ההוראה המוגנים, לגב' פטריסיה וקס:

patricia@tx.technion.ac.il, טל: 2726.