פורום תמיכה למורים

שיתוף אורחים בפורומים מגובלים

תשובה ל: שיתוף אורחים בפורומים מגובלים

על ידי אולגה צ'ונטונוב בתאריך
מספר תגובות: 0
ניתן ליצור שיחה באמצעות פעילות "רב-שיח".כמו ביתר הפעילויות של מודל, יכולים להשתתף בפעילות זו כל הרשומים בקורס. יכולים להשתתף גם אורחים אשר הוגדרו כאורחים בקורס. על מנת להגדיר מישהו כאורח בקורס הוא צריך להמצא במסד נתונים של מודל.