פורום תמיכה למורים

חישוב ממוצע מיוחד לבחנים

תשובה ל: חישוב ממוצע מיוחד לבחנים

על ידי אולגה צ'ונטונוב בתאריך
מספר תגובות: 0
ניתן לבחור מספר ציוניםעל ידי כניסה לעמודה סה"כ (אחרונה) בטלת הציונים של הקורס, להפעיל את העריכה ולהכנס לעריכה של העמודה עצמה. בדף שמתקבל (במצב הראה מתקדם) יש להגדיר הסר את הנמוך ביותר.