הודעות ועידכונים

תדפיסים וזכויות יוצריםתדפיסים וזכויות יוצרים

על ידי אולגה צ'ונטונוב בתאריך
מספר תגובות: 0
כדי לשמור על זכויות היוצרים הנכם מתבקשים להגביל את הגישה לתלמידי הטכניון בלבד ולסגור את הגישה לאורחים, במידה ומקושרים לאתר הקורס חומרים מוגנים.
 

 

 

חומרי הוראה מוגנים, כדוגמת תדפיסים מתוך ספרים או מאמרים, ניתנים לקישור

 

באתר הקורס במערכת Moodle בלבד.

 

 

 

יש להסיר את הקישור לחומרי הוראה מוגנים מאתר הקורס, במקרה שהקורס פתוח

 

לאורחים, שאינם תלמידי הטכניון. את הבקשה ניתן להפנות לגב' פטריסיה וקס:

 

patricia@tx.technion.ac.il, טל: 2726.

 

 

 

למידע נוסף הינכם מוזמנים לפנות למנהלת הספריה המרכזית, גב' דליהדולב

 

ddalia@technion.ac.il, טל' 2507.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

(נערך על ידי אביגיל ברזילי - הגשה מקורית: 16/03/2012, 20:51)