פורום תמיכה למורים

פורום המיועד לחלק מהסטודנטים

תשובה ל: פורום המיועד לחלק מהסטודנטים

על ידי אולגה צ'ונטונוב בתאריך
מספר תגובות: 0
ניתן לפתוח פורום למספר סטודנטים של הקורס. קודם יש לבנות את הקבוצות ואוספי קבוצות (דרך קבוצות בבלוק ניהול) ולאחר מכן לפתוח את הפורומים ולהגביל אותו לקבוצה ספציפית.